Våre veiledende timepriser:

Private klienter:

Advokatfullmektiger  NOK 1 350,- – 1 650,- + mva (1 687,50 – 2 062,50 inkl. mva)

Ansatte advokater      NOK 1 550,- – 2 100,- + mva (1 937,50 – 2 625,- inkl. mva)

Partnere                      NOK 1 650,- – 2 300,- + mva (2 062,50 – 2 875,- inkl. mva)

 

Næringsdrivende/offentlige klienter      

Advokatfullmektiger  NOK 1 550,- – 1 850,- + mva

Ansatte advokater      NOK 1 650,- – 2 300,- + mva

Partnere                      NOK 1 850,- – 3 300,- + mva

 

Ved endelig fakturering til klient vil det bli foretatt en samlet vurdering vesentlig basert på medgått tid, arbeidets vanskelighet og de interesser saken angår.

Vær for øvrig oppmerksom på muligheten for fri rettshjelp/fritt rettsråd fra det offentlige i visse typer saker. Dette er først og fremst aktuelt for personer med lav inntekt og formue. Den enkelte advokat gir nærmere opplysning og veiledning om dette.

Vær også oppmerksom på at en rekke forsikringspoliser (herunder bl.a. hus-/villaforsikring, «super»-forsikring m.fl.) har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker bl.a. advokatomkostninger i en rekke sakstyper, fratrukket en viss egenandel for kunden. Også her vil den enkelte advokat hos oss kunne gi opplysning og veiledning.

Tjenesteloven

Advokatfirma Tofte DA informerer med dette i samsvar med tjenesteloven følgende:

  • Vår tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Postboks 720 Sentrum. 0106 Oslo.
  • Vår yrkestittel er advokat og denne tittelen er gitt i Norge og alle advokatene i Advokatfirmaet Tofte DA er medlemmer i Den norske  Advokatforening.
  • Alle advokatene i Advokatfirmaet Tofte DA har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker vårt yrkesansvar. Kontaktinformasjon er den enkelte advokat og sikkerhetsstillelsens geografiske dekningsområde er Norge.
  • Vi er omfattet av klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – hvor våre klienter kan få nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte denne. Vi viser i den forbindelse til følgende nettside: www.advokatenhjelperdeg.no