Tofte vokser, og har nylig ansatt advokat og partner som skal jobbe fra Oslo!
Nyheter 

Tofte vokser, og har nylig ansatt advokat og partner som skal jobbe fra Oslo!

Jan Erik Johansen har fra 1. oktober tiltrådt som ny partner og advokat i Advokatfirma Tofte.

Jan Erik er spesialist innenfor fast eiendom, med hovedvekt på ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Han har jobbet mange år i Advokatfirmaet Haavind i Oslo og der har han særlig bistått med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier, lufthavner og kraftlinjer. Videre har han omfattende erfaring med tvisteløsning, derunder for domstolene og ved voldgift. Dette inkluderer blant annet saker for staten, Avinor og Statnett.

Daglig leder Elisabeth Slettedal synes det er spennende at Tofte har utviklet seg slik at vi nå ansetter en advokat og partner som kommer til å ha sitt primære kontorsted i Oslo. På denne måten styrker Advokatfirma Tofte sitt marked også utenfor Sørlandet. Digitale arbeidsprosesser gjør at det er mulig for oss å tiltrekke oss kompetanse man ellers ikke ville fått tilgang til på grunn av geografiske forhold.

Hos Advokatfirma Tofte vil Jan Erik fortsatt spesialisere seg innenfor skjønns- og ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Han vil også bistå i andre type saker som gjelder fast eiendom, og da særlig med eiendomsutvikling og ulike tvistesaker.

–  Jeg er glad for og stolt over å bli en del av Toftes sterke fagmiljø. Ikke minst har Tofte lange tradisjoner innenfor «mine» rettsområder, ekspropriasjonsrett, planjuss og fast eiendom for øvrig. Jeg opplever at firmaet hele tiden jobber med å levere enda bedre produkter til kundene og at det er et firma for fremtiden. Tofte er i gang med en spennende utviklingsprosess som det blir gøy å ta del i, sier Johansen.

Publisert: torsdag, 4 november 2021.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS