NHO logo_Samarbeidsavtale med NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15 % rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-telefonnummer
  • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene.


IF_logo

Samarbeidsavtale mellom If Skadeforsikring NUF og Eurojuris Norge AS

 

Fra 10. august 2016 er det inngått samarbeidsavtale mellom advokatkontorene i Eurojuris Norge AS og If Skadeforsikring NUF. Vårt advokatkontor er en del av advokatsamarbeidet Eurojuris Norge og vi kan derfor meddele at våre klienter tilbys samme gunstige avtalevilkår. Avtalen sikrer god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser ved juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i følgende forsikringer:

  • Villaforsikring
  • Hjemforsikring
  • Bilforsikring
  • Båtforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister innen eksempelvis kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppsto og advokat er engasjert. Vår ansvarlige advokat foretar en vurdering av dekningsmessighet og sender saken inn til If for If’s endelige dekningsvurdering.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke, men samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15% rabatt på ordinære timesatser).

Se også nærmere om avtalen på If’s hjemmeside.


 

Advokatfirma Tofte samarbeider også med: