Nye arbeidsflater gir nye muligheter!
Nyheter 

Nye arbeidsflater gir nye muligheter!

Digitalisering og implementering av nye arbeidsprosesser gjør at vi når ut til hele landet med effektiv tidsbruk, og minimalt med reisekostnader. Nå holder advokatene kurs og forelesninger fra Baneheia Park.

Denne uken har Leif Oscar Olsen gjennomført webinar for nesten 1500 påmeldte! Det er utrolig spennende å være med på de endringene som har skjedd det siste året, sier Olsen. Webinaret ble holdt for Statsforvalteren i Oslo og Viken med tema: «Taushetsplikt og samarbeid på tvers av tjenestene», hvor målgruppen var alle som jobber i tjenester hvor man samarbeider med andre tjenester, som f eks ansatte i NAV kontor, Helse- og omsorgstjenesten, barnevern, barnehager, skoler og bolig.

Olsen har erfart at bruken av Teams har gitt oss unike muligheter, da dette er en effektiv måte å møte mange mennesker på. Han har også i løpet av det siste året hatt flere Teams-forelesninger for barnevernsansatte i Agder, for Statsforvalteren i Agder og for Universitetet i Agder.

Advokatfirma Tofte har jobbet godt med digitale arbeidsprosesser det siste året. Spesielt bruken av Teams har gitt oss unike muligheter overfor klienter, samarbeidspartnere og andre oppdragsgivere. Tofte er opptatt av å være i utvikling for å møte dagens og fremtidens behov hos sine klienter.

Publisert: fredag, 18 juni 2021.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS