Nyheter 

Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Hvilke muligheter har skattyter til å påklage vedtakene, og er det mulig å nå frem med en klage?

Mange har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemeldingen og mva-meldinger, og opplever kanskje aldri å få tilbakemeldinger. Men hvordan oppleves Skatteetaten når de gjennomfører kontroller hos den næringsdrivende? Vår oppfatning er at den næringsdrivende vil kunne ha stor nytte av å vite hvordan prosessen foregår, fra kontrollen varsles til en eventuell behandling i domstolen. Er man forberedt på prosessen kan forhåpentligvis enkelte overraskelser avverges, og prosessen kan gå så smidig som mulig for både den næringsdrivende og Skatteetaten.

Senioradvokat Martin Rødland  har skrevet artikkel som kaster lys over klageprosessen.

Les hele artikkelen her: Klageadgangen i skattesaker –Eurojuris_Informerer nr 1_2020

Publisert: fredag, 3 april 2020.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS