Erik Børresen

Erik Børresen

Advokat, Partner


eb@advtofte.no Tel: +47 922 69 324 CV VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Alminnelig praksis med hovedvekt på familierett, kontraktsrett og eiendomsoppgjør.

Kortfattet CV:

 • 1998 – 1999 Vitenskapelig assistent Universitetet i Oslo
 • 2000 – 2003 Advokatfullmektig / advokat i Oslo
 • 2004 – 2009 Partner AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2000 – 2003 Medlem i redaksjonsrådet Tidsskrift for Strafferett
 • 1999 – 2011 Sekretær i Klagenemnda for eierskap i media
 • 2011 – 2017 Sekretær i Medieklagenemnda
 • Sensoroppdrag UiO og UiA
 • Sekretær i Klagenemnd for klager på vedtak om gebyr etter valgloven

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Immaterialrett / Opphavsrett Kontraktsrett og avtalerett Tvisteløsning og prosedyre
Andreas Dale

Andreas Dale

Advokat, Partner


dale@advtofte.no Tel: +47 905 51 988 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Andreas Dale er leder av firmaets faggruppe for entrepriserett, og arbeider særlig med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innenfor entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjonsrett og kontraktsrett.

Kortfattet CV:

 • 2007 – 2008 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett
 • 2008 – 2012 Advokatfullmektig / advokat, Kluge Advokatfirma DA
 • 2012 – 2016 Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2017 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Publikasjoner:

 • Kjøp og salg av Second Hand Vessels – selgers ansvar for heftelser i og krav mot solgt skip etter Norwegian Saleform klausul 9, Marius nr. 372.

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Tvisteløsning og prosedyre
Hans Erdvik

Hans Erdvik

Advokat, Partner


he@advtofte.no Tel: +47 414 20 885 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett, arbeidsrett og fast eiendom, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering.

Kortfattet CV:

 • 1993 – 1994 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma ANS
 • 1994 – 1995 Dommerfullmektig – Grimstad
 • 1995 – 1997 Advokatfullmektig, Advokatkontoret Freuchen & Erikstad
 • 1997 – 2000 Advokatfullmektig og fast advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
 • 2000 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2022 – Styreleder,  Spareskillingsbanken

KOMPETANSE


Arbeidsrett Energi og Miljørett Fast eiendom Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A
Sven Farbrot

Sven Farbrot

Advokat, Partner


sf@advtofte.no Tel: +47 971 51 390 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Sven Farbrot er leder av firmaets fagruppe for Skjønn og ekspropriasjon og bistår klienter særlig innen grunnerverv og ekspropriasjon, vassdrags- og energirett, bygg- og anleggsrett/entrepriserett, fast eiendom og kontraktsrett, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering.

Kortfattet CV:

 • 2017 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2013 – 2016 Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2011 – 2013 Fast advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2010 – 2011 Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2007 – 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2020 – Medlem,  Lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
 • 2019 – Styremedlem, Eurojuris Norge AS
 • 2017 – President, Jurismus International
 • 2013 – Styremedlem, Jurismus International

Annet:

 • 2012 – 2015 Veileder/sensor ved masteroppgaveskrivning for mastergradsstudenter i Oslo
 • 2006 Deltaker i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter, Advokatfirmaet Schjødt DA
 • 1999 – 2007 Bystyremedlem, Lyngdal kommune over to perioder (1999-2003 / 2003-2007)

KOMPETANSE


Energi og Miljørett Entrepriserett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Kjell Fredvik

Kjell Fredvik

Advokat, Partner


kf@advtofte.no Tel: +47 916 13 501 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Kjell Fredvik har lang erfaring som advokat og leder firmaets faggruppe for fast eiendom. Han arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett og erstatningsrett, men har også betydelig erfaring innen generell kontraktsrett, forsikringsrett og offentlige anskaffelser.

Kortfattet CV:

 • 2000 – 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2005 – 2006 Fast ansatt advokat, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2007 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA

Verv/styreverv mv.:

 • Styremedlem, Reber-Schindler Heis AS

KOMPETANSE


Entrepriserett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Svein Kr. Haanes

Svein Kr. Haanes

Advokat, Partner


skh@advtofte.no Tel: +47 930 39 290 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig praksis med hovedvekt på offentlig – forvaltningsrett, fast eiendom, kontraktsrett, arv/generasjonsskifte, familie/barn, barnevern, prosedyre.

Kortfattet CV:

 • 1982 – 1983 Mastergrad LLM. International Law, American University, Washington D.C.
 • 1983 – 1984 Justisdepartementet, Sivilavdelingen
 • 1984 – 1987 Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1987 – 1988 Dommerfullmektig, Kristiansand
 • 1988 – 1990 Advokatfullmektig
 • 1990 – 1999 Egen advokatpraksis
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • Tidligere leder av Kontrollkommisjonen for Vest-Agder

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Tvisteløsning og prosedyre
Svein A. Hagen

Svein A. Hagen

Advokat (H), Partner


sah@advtofte.no Tel: +47 930 39 599 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom, arv/generasjonsskifte, familierett, arbeidsrett, strafferett og prosedyre.

Kortfattet CV:

 • 1993 – 1993 Juridisk konsulent, Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1993 – 1994 Politifullmektig, Bergen Politikammer
 • 1994 – 1997 Dommerfullmektig, Mandal Sorenskriverembete
 • 1997 – 1997 Juridisk konsulent, Vest-Agder Sentralsykehus
 • 1997 – 1999 Advokatflm. Advokatene Pettersen, Vestbakke, Espegren og Haanes
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2018 – Møterett for Høyesterett

Verv/styreverv mv.:

 • 2012 – 2019 Leder av Kontrollkommisjonen for Sørlandet sykehus HF Kristiansand

KOMPETANSE


Arbeidsrett Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Tvisteløsning og prosedyre
Gro Hamre

Gro Hamre

Advokat (H), Partner


gh@advtofte.no Tel: +47 982 87 906 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Praksis med hovedvekt på fast eiendom, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett og offentlig forvaltning/sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1994 – 2001 Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 2001 – 2003 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2003 – 2004 Kommuneadvokaten, Kristiansand
 • 2004 – 2010 Kommuneadvokat i Kristiansand
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2013 Møterett for Høyesterett

 

Verv/styreverv mv.:

 • 2014-2016 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Medlem i Fakultetsstyre for Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder
 • Styremedlem Sørlandshallen Eiendom AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Offentlig rett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen

Advokat, Partner


jej@advtofte.no Tel: +47 411 26 377 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Jan Erik er spesialisert innenfor fast eiendomsrettsforhold, med hovedvekt på skjønns- og ekspropriasjonsrett, tingsrett og plan- og bygningsrett. Han bistår både offentlige og private aktører med utvikling av eiendom, og i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier og kraftlinjer. Jan Erik bistår også med tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

 

Kortfattet CV:

 • 2021 – dd     Partner, Advokatfirma Tofte AS
 • 2010 – 2021 Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2009 – 2010 Vitenskapelig assistent, Juridisk Fakultet, UiO
 • 2006 – 2007 Saksbehandler Jussformidlingen, Bergen

 

 

 

KOMPETANSE


Energi og Miljørett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre
Page 1 of 2
1 2

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS