Ingrid Alida Dovland

Ingrid Alida Dovland

Advokatfullmektig


iad@advtofte.no Tel: +47 416 20 649 VCard

Ingrid fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø våren 2019, og skrev masteroppgave om «den ulovfestede adgangen til å fremme direktekrav i entrepriseretten». Hun har erfaring innenfor tvisteløsning og entrepriserett, og har bistått i flere tunnel- og veiprosjekter. Ingrid er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for entreprise og fast eiendom, men skal også jobbe innenfor andre rettsområder.

Kortfattet CV:

 • 2014 – 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2017               Trainee, PWC Norway
 • 2017               Trainee, Advokatfirma Lunde Robertsen AS
 • 2018               Trainee, Advokatfirmaet Bahr AS
 • 2018               Trainee, Advokatfirmaet Grette AS
 • 2019 – 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2021              Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte AS

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom
Marthe Svardal Haugland

Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig


msh@advtofte.no Tel: +47 454 19 692 VCard

Marthe fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave om «Arbeidsgivers rett til å avslutte arbeidsforholdet på grunnlag av arbeidstakers soningsfravær». Hun har erfaring innenfor arbeidsrett, selskapsrett og compliance, og har bistått flere norske og utenlandske klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker. Marthe er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men skal også jobbe innenfor andre rettsområder.

Kortfattet CV:

 • 2015 – 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019 – 2020 Frivillig saksbehandler, Gatejuristen i Oslo
 • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS
 • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2020 – 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2022               Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Selskapsrett / M&A
Maria-Louise Hennig-Olsen

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig, Permisjon


mh@advtofte.no Tel: +47 957 97 838 VCard

Maria fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020. Hun skrev sin master på tema «strandrett». Den omhandlet strandeiers råderett utenfor egen eiendom, med fokus på utfyllingsretten i møte med nye arealkonflikter i sjøen. I tillegg til kompetansen på dette området blir Maria en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men hun skal ellers jobbe bredt, blant annet med saker tilknyttet fast eiendom, arv og familie.

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS