Alf Tore Nilsen

Alf Tore Nilsen

Advokat, Partner


atn@advtofte.no Tel: +47 957 23 200 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Nilsen er fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett og arbeider også innenfor områdene familierett og offentlig rett / forvaltningsrett.

Kortfattet CV:

 • 1988 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen
 • 1988 – 1990 Politifullmektig, Kristiansand
 • 1990 – 1991 Dommerfullmektig, Sand sorenskriverembete, Grimstad
 • 1992 – 1997 Advokatfullmektig / advokat i Kristiansand
 • 1997 – 1999 Fast advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Offentlig rett Strafferett Tvisteløsning og prosedyre
Kjell Torkelsen

Kjell Torkelsen

Advokat, Partner


kt@advtofte.no Tel: +47 992 28 627 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Kjell Torkelsen har lang erfaring som advokat og bistår klienter innen fast eiendom, jordskifte, offentlig rett/forvaltningsrett, kontraktsrett, herunder forhandlinger, konflikthåndtering og tvisteløsning. Advokat Torkelsen bistår også klienter innenfor immaterialrett og markedsføringsrett og har omfattende prosedyreerfaring.

Kortfattet CV:

 • 1992 – 1994 Deltidsansatt – sommervikar, Justisdepartementet
 • 1995 – 1998 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet
 • 1998 – 2000 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2000 – 2006 Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2007 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon
Solrun Vik

Solrun Vik

Advokat, Partner


sv@advtofte.no Tel: +47 406 00 339 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Vik er fast bistandsadvokat for Kristiansand tingrett og arbeider også innenfor arbeidsrett, arv og generasjonsskifte, offentlig-/forvaltningsrett, strafferett og familie-/barnerett.

Kortfattet CV:

 • 1995 – 1997 Konsulent/førstekonsulent Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1997 – 2000 Politijurist, Kristiansand politidistrikt
 • 2000 – 2003 Ansatt advokat, Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers DA
 • 2006 – 2006 Ansatt advokat, Advokatfirma Simonsen DA
 • 2006 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2012 – juni 2017 Leder av Kontrollkommisjonen for psykiatriske sykehus i Vest-Agder
 • Juni 2017 – Leder av Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatriske sentre i Vest-Agder

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett
Page 2 of 2
1 2

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS