Svein A. Hagen

Svein A. Hagen

Advokat (H), Partner


sah@advtofte.no Tel: +47 930 39 599 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom, arv/generasjonsskifte, familierett, arbeidsrett, strafferett og prosedyre.

Kortfattet CV:

 • 1993 – 1993 Juridisk konsulent, Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1993 – 1994 Politifullmektig, Bergen Politikammer
 • 1994 – 1997 Dommerfullmektig, Mandal Sorenskriverembete
 • 1997 – 1997 Juridisk konsulent, Vest-Agder Sentralsykehus
 • 1997 – 1999 Advokatflm. Advokatene Pettersen, Vestbakke, Espegren og Haanes
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2018 – Møterett for Høyesterett

Verv/styreverv mv.:

 • 2012 – 2019 Leder av Kontrollkommisjonen for Sørlandet sykehus HF Kristiansand

KOMPETANSE


Arbeidsrett Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Tvisteløsning og prosedyre
Gro Hamre

Gro Hamre

Advokat (H), Partner


gh@advtofte.no Tel: +47 982 87 906 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Praksis med hovedvekt på fast eiendom, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett og offentlig forvaltning/sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1994 – 2001 Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 2001 – 2003 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2003 – 2004 Kommuneadvokaten, Kristiansand
 • 2004 – 2010 Kommuneadvokat i Kristiansand
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2013 Møterett for Høyesterett

 

Verv/styreverv mv.:

 • 2014-2016 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Medlem i Fakultetsstyre for Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder
 • Styremedlem Sørlandshallen Eiendom AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Offentlig rett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt

Advokat (H), Partner


ocl@advtofte.no Tel: +47 909 79 459 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Rådgivning, forhandlinger og prosedyre for alle rettsinstanser hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, energirett, ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett.

Kortfattet CV:

 • 1976 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • 1976 – 1978 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
 • 1978 – 1982 Statens Vegvesen, Vest-Agder
 • 1982 – 1985 Advokatfullmektig, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1985 – 1995 Partner, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1995 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 1993 Møterett for Høyesterett

Annet:

 • Lyngholt er medforfatter til kommentarutgave til ekspropriasjonserstatningsloven, og han har deltatt i lovutredningsarbeid og i en årrekke vært formann i Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg i skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Han benyttes ofte som foredragsholder og har i flere år vært sensor i spesialfaget bygnings- og ekspropriasjonsrett ved Universitetet i Oslo.

Verv/styreverv mv.:

 • Lyngholt har flere styreverv.

KOMPETANSE


Grunnerverv og ekspropriasjon
Leif Oscar Olsen

Leif Oscar Olsen

Advokat (H), Partner


loo@advtofte.no Tel: +47 901 65 518 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Omfattende rådgivnings- og prosedyreoppdrag for kommuner og offentlige virksomheter med særlig vekt på alminnelig forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, og helse- og sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1978 – 1987 Amanuensis, Høgskolen i Agder
 • 1987 – 1988 Amanuensis, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
 • 1988 – 1989 Advokat, Norsk Pasientskadeerstatning, Oslo
 • 1989 – 1994 Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder
 • 1994 – 1996 Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co. DA
 • 1996 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2004 – Møterett for Høyesterett

Verv/styreverv mv.:

 • 2016 – Medlem av Advokatforeningens hovedstyre

Annet:

 • Faglitterær forfatter og omfattende foredragsvirksomhet; hovedsakelig innen forvaltnings- og kommunalrettslige emner.

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS