Mange virksomheter opplever i disse dager utfordringer og stress som følge av en lav oljepris og svak norsk krone. Konjunktursvingninger er en naturlig del av markedsøkonomien, men vi ser at arbeidsretten aktualiseres i perioder med lavere vekst. Virksomhetene må effektiviseres og kostnader tas ned. Reguleringen av arbeidslivet blir da et viktig politisk virkemiddel. Arbeidsgivers behov for fleksibilitet brytes mot den ansattes stillingsvern. Arbeidsretten regulerer nettopp slike interessekonflikter. Den setter standarder og den stiller krav til prosesser og beslutningers begrunnelse. På den måten skapes forutsigbarhet. Samtidig preges arbeidsretten av viktige individuelle, konkrete hensyn, vurderinger og avveininger. De juridiske betraktninger og løsninger krever derfor innsikt og forståelse.

I årets første nummer av Eurojuris informerer har vi rettet fokus på arbeidsrett – og ønsker å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder.

Les artiklene her!

 

Publisert av advokat Sven Farbrot  • Eurojuris
  • Advokatforeningen
  • NHO