Nyheter 

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Et offentlig oppnevnt utvalg har foreslått en rekke forenklinger i aksjeloven. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og da særlig for små og mellomstore bedrifter.

Forslagene til forenkling omfatter blant annet det følgende:

 • Minste tillatte aksjekapital reduseres fra kr 30 000 til kr 1.
 • Det vil ikke være nødvendig å utarbeide åpningsbalanse selv om et selskap stiftes med tingsinnskudd.
 • Kravet om handleplikt for styret dersom egenkapitalen blir lavere enn 50 % av aksjekapitalen bortfaller.
 • Styrets handleplikt videreføres i de tilfellene der egenkapitalen blir uforsvarlig, men slik at styret i disse tilfeller pålegges å utarbeide en plan for å rette på forholdet. Styret må videre informere aksjeeierne, men det vil ikke være nødvendig å innkalle til generalforsamling så fremt styret mener de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige.
 • Reglene om avtale mellom selskapet og aksjonær eller aksjonærs nærstående (aksjeloven §3-8) endres vesentlig. Kravet om redegjørelse og øvrig saksbehandling etter aksjeloven bortfaller, men erstattes av nye informasjonsregler om vesentlige transaksjoner og notekrav etter regnskapsloven.
 • Kravet om avviklingsbalanse ved oppløsning av selskap foreslås avviklet.
 • Det åpnes for bruk av elektronisk kommunikasjon i større omfang.

  Forslagene sendes nå ut på høring. Det antas at reglene vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren, og at lovendringene vil kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

  Ta gjerne kontakt med advokat Hans Erdvik eller advokat Karl Kristian Lofstad dersom du har behov for bistand i forbindelse med selskapsrettslige forhold.

Publisert: onsdag, 7 desember 2016.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS