Karl Kristian Lofstad

Karl Kristian Lofstad

Advokat, Partner


kl@advtofte.no Tel: +47 930 40 876 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på selskapsrett og alminnelig kontraktsrett, samt tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag innen de fleste områder.

Kortfattet CV:

 • 1998 – 1999 Vernepliktig jurist, Krigsadvokaten i Sør-Norge
 • 1999 – 2000 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman, Oslo
 • 2000 – 2005 Advokatfullmektig, advokat, senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo
 • 2005 – 2006 Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett
 • 2007 – 2008 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2008 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A
Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt

Advokat (H), Partner


ocl@advtofte.no Tel: +47 909 79 459 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Rådgivning, forhandlinger og prosedyre for alle rettsinstanser hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, energirett, ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett.

Kortfattet CV:

 • 1976 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • 1976 – 1978 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
 • 1978 – 1982 Statens Vegvesen, Vest-Agder
 • 1982 – 1985 Advokatfullmektig, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1985 – 1995 Partner, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1995 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 1993 Møterett for Høyesterett

Annet:

 • Lyngholt er medforfatter til kommentarutgave til ekspropriasjonserstatningsloven, og han har deltatt i lovutredningsarbeid og i en årrekke vært formann i Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg i skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Han benyttes ofte som foredragsholder og har i flere år vært sensor i spesialfaget bygnings- og ekspropriasjonsrett ved Universitetet i Oslo.

Verv/styreverv mv.:

 • Lyngholt har flere styreverv.

KOMPETANSE


Grunnerverv og ekspropriasjon

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS