ARBEIDSLIV

SHM_7680-copyVi i Tofte har et særskilt fokus på å bistå våre kunder innenfor arbeidslivet.

Reglene innenfor norsk arbeidsliv er til dels omfattende og kompliserte og stiller store krav til partene. Vårt arbeid består i bistand og rådgivning til så vel arbeidsgivere som arbeidstakere både ved inngåelse, gjennomføring og avslutning av arbeidsforholdet. Vi har erfaring med rådgivning i forbindelse med utforming av arbeidsavtaler, lønns- og incentiv-modeller, konkurranseklausuler og slutt-/fratredelsesavtaler.

Vi har over flere år arbeidet med bistand i forbindelse med omstillinger i arbeidslivet, og har i denne forbindelse erfaring med planlegging, forhandlinger og gjennomføring av  slike prosesser. Gjennom deltakelse i Eurojuris er vår faggruppe for arbeidsrett tilknyttet et nasjonalt miljø innen arbeidsrett.

Vi holder jevnlige kurs for bedrifter og organisasjoner innenfor området.

I noen tilfeller klarer partene ikke å bli enige og vi kan da bistå i forbindelse med tvisteløsning for domstolene.

 


 

BYGG- OG ANLEGG

SHM_7596-copyVår avdeling for bygg- og anleggsrett utgjør et av landsdelens fremste kompetansemiljøer for bygge- og anleggsbransjen, og vi tilbyr rådgivning og bistand på alle stadier av byggeprosessen. Vår kompetanse omfatter også tilstøtende rettsområder som plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, miljørett, arbeidsrett og selskapsrett. På denne måten er vi totalleverandør av tjenester til de ulike aktører innen bygg- og anleggsbransjen.

Bygg og anlegg en av landets viktigste næringer, og består blant annet av eiendomsutviklere, offentlige byggherrer, store entreprenørselskaper, mindre håndverksbedrifter og ulike rådgivningsfirmaer. Våre advokater samarbeider med alle deler av næringen.

 


 

ENERGI OG MILJØRETT

hay-balesNorge er en av verdens største produsenter av fornybar energi, hvor vannkraft utgjør den klart største delen av strømproduksjonen. Kapasiteten bygges imidlertid ytterligere ut gjennom utvikling av vindkraft og småkraft. Som følge av utviklingen foregår det også en kraftig opprustning av det norske strømnettet.

Med omfattende erfaring og bransjekunnskap bistår vi energi- og nettselskaper, kommuner/offentlige myndigheter, grunneiere og andre innenfor områdene vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi. Med bistand fra våre spesialister i andre faggrupper tilbyr vi den fremste bistand i forbindelse med blant annet rettighets- og grunnerverv, utforming og forhandling om utbyggingskontrakter og leverandørkontakter, etablering og oppstart/utbygging, opprustning av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg, transaksjoner/M&A og tvisteløsning.