Eurojuris Informerer nr. 2 2022: Mekling og konfliktløsning
Nyheter 

Eurojuris Informerer nr. 2 2022: Mekling og konfliktløsning

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om mekling og konfliktløsning.

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Den tradisjonelle måten å løse tvister på er at partene ved hjelp av advokater legger saken frem for en domstol eller en voldgiftsrett.

De siste årene har det kommet en rekke alternative ordninger for å løse tvister og konflikter, hvor partene frivillig eller tvunget først må mekle eller forhandle sin sak.

I dette heftet orienterer vi om meklingsordninger og vi viser frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk.

Trykk her for å lese heftet.

 

 

Publisert: tirsdag, 5 juli 2022.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS