Ove Chr. Lyngholt

Ove Chr. Lyngholt

Advokat (H), Partner


ocl@advtofte.no Tel: +47 909 79 459 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Rådgivning, forhandlinger og prosedyre for alle rettsinstanser hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, energirett, ekspropriasjonsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Lyngholt har omfattende prosedyreerfaring og har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett.

Kortfattet CV:

 • 1976 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • 1976 – 1978 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
 • 1978 – 1982 Statens Vegvesen, Vest-Agder
 • 1982 – 1985 Advokatfullmektig, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1985 – 1995 Partner, Advokatfirma Øslebø m.fl
 • 1995 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 1993 Møterett for Høyesterett

Annet:

 • Lyngholt er medforfatter til kommentarutgave til ekspropriasjonserstatningsloven, og han har deltatt i lovutredningsarbeid og i en årrekke vært formann i Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg i skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Han benyttes ofte som foredragsholder og har i flere år vært sensor i spesialfaget bygnings- og ekspropriasjonsrett ved Universitetet i Oslo.

Verv/styreverv mv.:

 • Lyngholt har flere styreverv.

KOMPETANSE


Grunnerverv og ekspropriasjon
Alf Tore Nilsen

Alf Tore Nilsen

Advokat, Partner


atn@advtofte.no Tel: +47 957 23 200 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Nilsen er fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett og arbeider også innenfor områdene familierett og offentlig rett / forvaltningsrett.

Kortfattet CV:

 • 1988 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen
 • 1988 – 1990 Politifullmektig, Kristiansand
 • 1990 – 1991 Dommerfullmektig, Sand sorenskriverembete, Grimstad
 • 1992 – 1997 Advokatfullmektig / advokat i Kristiansand
 • 1997 – 1999 Fast advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Offentlig rett Strafferett Tvisteløsning og prosedyre
Leif Oscar Olsen

Leif Oscar Olsen

Advokat (H), Partner


loo@advtofte.no Tel: +47 901 65 518 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Omfattende rådgivnings- og prosedyreoppdrag for kommuner og offentlige virksomheter med særlig vekt på alminnelig forvaltningsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, og helse- og sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1978 – 1987 Amanuensis, Høgskolen i Agder
 • 1987 – 1988 Amanuensis, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
 • 1988 – 1989 Advokat, Norsk Pasientskadeerstatning, Oslo
 • 1989 – 1994 Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder
 • 1994 – 1996 Advokat, Advokatfirmaet Kjær & Co. DA
 • 1996 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2004 – Møterett for Høyesterett

Verv/styreverv mv.:

 • 2016 – Medlem av Advokatforeningens hovedstyre

Annet:

 • Faglitterær forfatter og omfattende foredragsvirksomhet; hovedsakelig innen forvaltnings- og kommunalrettslige emner.

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre
Martin Rødland

Martin Rødland

Senioradvokat


mr@advtofte.no Tel: +47 996 06 929 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Omfattende rådgivning for næringsdrivende og offentlige virksomheter med særlig vekt på skatte- og merverdiavgiftsrett, samt avtalerett og selskapsrett.

Kortfattet CV:

 • 2007 – 2008  Skattejurist, Skatt nord
 • 2008 – 2018  Advokatfullmektig/advokat, Ernst & Young Tax Advokatfirma AS
 • 2018 – 2019  Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
 • 2019 – dd      Senioradvokat Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A Skatt og merverdiavgift
Lillian Skonhoft

Lillian Skonhoft

Advokatmedarbeider


ls@advtofte.no Tel: +47 458 65 799 VCard

Kjell Torkelsen

Kjell Torkelsen

Advokat, Partner


kt@advtofte.no Tel: +47 992 28 627 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Kjell Torkelsen har lang erfaring som advokat og bistår klienter innen fast eiendom, jordskifte, offentlig rett/forvaltningsrett, kontraktsrett, herunder forhandlinger, konflikthåndtering og tvisteløsning. Advokat Torkelsen bistår også klienter innenfor immaterialrett og markedsføringsrett og har omfattende prosedyreerfaring.

Kortfattet CV:

 • 1992 – 1994 Deltidsansatt – sommervikar, Justisdepartementet
 • 1995 – 1998 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet
 • 1998 – 2000 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2000 – 2006 Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2007 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon
Helene Uglem

Helene Uglem

Senioradvokat


hu@advtofte.no Tel: +47 901 92 144 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Helene har erfaring fra kommuneadvokatens kontor, hvor hun særlig har bistått Kristiansand kommune og kommunale foretak i forbindelse med offentlige anskaffelser. Hun har erfaring med utarbeidelse og gjennomgang av konkurransegrunnlag, med evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt, samt oppfølging ved klager til KOFA.

Helene har også erfaring med entrepriserett, alminnelig avtale- og kontraktsrett, samt immaterialrett, herunder særlig kjennetegnsretten.

Kortfattet CV:

 • 2000 – 2003 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2003 – 2004 Dommerfullmektig, Horten tingrett
 • 2004 – 2006 Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett
 • 2006 – 2021 Advokat, Kommuneadvokaten Kristiansand kommune
 • 2021 – dd.     Senioradvokat, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Fast eiendom Immaterialrett / Opphavsrett Kontraktsrett og avtalerett Offentlige anskaffelser
Solrun Vik

Solrun Vik

Advokat, Partner


sv@advtofte.no Tel: +47 406 00 339 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Vik er fast bistandsadvokat for Kristiansand tingrett og arbeider også innenfor arbeidsrett, arv og generasjonsskifte, offentlig-/forvaltningsrett, strafferett og familie-/barnerett.

Kortfattet CV:

 • 1995 – 1997 Konsulent/førstekonsulent Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1997 – 2000 Politijurist, Kristiansand politidistrikt
 • 2000 – 2003 Ansatt advokat, Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers DA
 • 2006 – 2006 Ansatt advokat, Advokatfirma Simonsen DA
 • 2006 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2012 – juni 2017 Leder av Kontrollkommisjonen for psykiatriske sykehus i Vest-Agder
 • Juni 2017 – Leder av Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatriske sentre i Vest-Agder

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett
Page 3 of 3
1 2 3

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS