Svein Kr. Haanes

Svein Kr. Haanes

Advokat, Partner


skh@advtofte.no Tel: +47 930 39 290 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig praksis med hovedvekt på offentlig – forvaltningsrett, fast eiendom, kontraktsrett, arv/generasjonsskifte, familie/barn, barnevern, prosedyre.

Kortfattet CV:

 • 1982 – 1983 Mastergrad LLM. International Law, American University, Washington D.C.
 • 1983 – 1984 Justisdepartementet, Sivilavdelingen
 • 1984 – 1987 Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1987 – 1988 Dommerfullmektig, Kristiansand
 • 1988 – 1990 Advokatfullmektig
 • 1990 – 1999 Egen advokatpraksis
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • Tidligere leder av Kontrollkommisjonen for Vest-Agder

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Tvisteløsning og prosedyre
Svein A. Hagen

Svein A. Hagen

Advokat (H), Partner


sah@advtofte.no Tel: +47 930 39 599 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom, arv/generasjonsskifte, familierett, arbeidsrett, strafferett og prosedyre.

Kortfattet CV:

 • 1993 – 1993 Juridisk konsulent, Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 1993 – 1994 Politifullmektig, Bergen Politikammer
 • 1994 – 1997 Dommerfullmektig, Mandal Sorenskriverembete
 • 1997 – 1997 Juridisk konsulent, Vest-Agder Sentralsykehus
 • 1997 – 1999 Advokatflm. Advokatene Pettersen, Vestbakke, Espegren og Haanes
 • 1999 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2018 – Møterett for Høyesterett

Verv/styreverv mv.:

 • 2012 – 2019 Leder av Kontrollkommisjonen for Sørlandet sykehus HF Kristiansand

KOMPETANSE


Arbeidsrett Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Tvisteløsning og prosedyre
Gro Hamre

Gro Hamre

Advokat (H), Partner


gh@advtofte.no Tel: +47 982 87 906 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Praksis med hovedvekt på fast eiendom, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett og offentlig forvaltning/sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1994 – 2001 Fylkesmannen i Vest-Agder
 • 2001 – 2003 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2003 – 2004 Kommuneadvokaten, Kristiansand
 • 2004 – 2010 Kommuneadvokat i Kristiansand
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2013 Møterett for Høyesterett

 

Verv/styreverv mv.:

 • 2014-2016 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Medlem i Fakultetsstyre for Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder
 • Styremedlem Sørlandshallen Eiendom AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Offentlig rett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Marthe Svardal Haugland

Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig


msh@advtofte.no Tel: +47 454 19 692 VCard

Marthe fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave om «Arbeidsgivers rett til å avslutte arbeidsforholdet på grunnlag av arbeidstakers soningsfravær». Hun har erfaring innenfor arbeidsrett, selskapsrett og compliance, og har bistått flere norske og utenlandske klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker. Marthe er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men skal også jobbe innenfor andre rettsområder.

Kortfattet CV:

 • 2015 – 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2019 – 2020 Frivillig saksbehandler, Gatejuristen i Oslo
 • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS
 • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2020 – 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2022               Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Selskapsrett / M&A
Maria-Louise Hennig-Olsen

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig, Permisjon


mh@advtofte.no Tel: +47 957 97 838 VCard

Maria fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020. Hun skrev sin master på tema «strandrett». Den omhandlet strandeiers råderett utenfor egen eiendom, med fokus på utfyllingsretten i møte med nye arealkonflikter i sjøen. I tillegg til kompetansen på dette området blir Maria en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men hun skal ellers jobbe bredt, blant annet med saker tilknyttet fast eiendom, arv og familie.

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom
Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen

Advokat, Partner


jej@advtofte.no Tel: +47 411 26 377 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Jan Erik er spesialisert innenfor fast eiendomsrettsforhold, med hovedvekt på skjønns- og ekspropriasjonsrett, tingsrett og plan- og bygningsrett. Han bistår både offentlige og private aktører med utvikling av eiendom, og i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier og kraftlinjer. Jan Erik bistår også med tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

 

Kortfattet CV:

 • 2021 – dd     Partner, Advokatfirma Tofte AS
 • 2010 – 2021 Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2009 – 2010 Vitenskapelig assistent, Juridisk Fakultet, UiO
 • 2006 – 2007 Saksbehandler Jussformidlingen, Bergen

 

 

 

KOMPETANSE


Energi og Miljørett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre
Lill Merethe K. Lindeberg

Lill Merethe K. Lindeberg

Advokatmedarbeider


ml@advtofte.no Tel: +47 458 48 620 VCard

Helle Cecilie Lineikro

Helle Cecilie Lineikro

Advokat


hcl@advtofte.no Tel: +47 930 60 923 VCard

Helle fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2017, og skrev masteroppgave innen barnevernsrett. Hun er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arv- og familierett, samt barnevern/offentlig rett, og jobber hovedsakelig innenfor disse områdene. Helle har også erfaring som dommerfullmektig.

 

Kortfattet CV:

 • 2022 – dd.     Advokat, Advokatfirma Tofte AS
 • 2020 – 2021  Dommerfullmektig, Kristiansand/Agder tingrett
 • 2019 – 2020  Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2017 – 2019   Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte DA
 • 2015                Trainee, Advokatfirma Tofte DA
 • 2014 – 2016   Hospitant/saksbehandler, Forbrukerrådet

 

Verv/styreverv mv.:

 • 2019 – 2020     Leder av Yngre Advokater Vest-Agder Krets

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Offentlig rett
Karl Kristian Lofstad

Karl Kristian Lofstad

Advokat, Partner


kl@advtofte.no Tel: +47 930 40 876 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på selskapsrett og alminnelig kontraktsrett, samt tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag innen de fleste områder.

Kortfattet CV:

 • 1998 – 1999 Vernepliktig jurist, Krigsadvokaten i Sør-Norge
 • 1999 – 2000 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman, Oslo
 • 2000 – 2005 Advokatfullmektig, advokat, senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt, Oslo
 • 2005 – 2006 Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett
 • 2007 – 2008 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
 • 2008 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS