Marthe Svardal Haugland

Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig


msh@advtofte.no Tel: +47 454 19 692 VCard

Marthe fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave om «Arbeidsgivers rett til å avslutte arbeidsforholdet på grunnlag av arbeidstakers soningsfravær». Hun har erfaring innenfor arbeidsrett, selskapsrett og compliance, og har bistått flere norske og utenlandske klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker. Marthe er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men skal også jobbe innenfor andre rettsområder.

Kortfattet CV:

  • 2015 – 2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2019 – 2020 Frivillig saksbehandler, Gatejuristen i Oslo
  • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2019               Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2020 – 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2022               Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte AS

KOMPETANSE


Arbeidsrett Selskapsrett / M&A

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS