Kjell Torkelsen

Kjell Torkelsen

Advokat, Partner


kt@advtofte.no Tel: +47 992 28 627 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Kjell Torkelsen har lang erfaring som advokat og bistår klienter innen fast eiendom, jordskifte, offentlig rett/forvaltningsrett, kontraktsrett, herunder forhandlinger, konflikthåndtering og tvisteløsning. Advokat Torkelsen bistår også klienter innenfor immaterialrett og markedsføringsrett og har omfattende prosedyreerfaring.

Kortfattet CV:

  • 1992 – 1994 Deltidsansatt – sommervikar, Justisdepartementet
  • 1995 – 1998 Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet
  • 1998 – 2000 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
  • 2000 – 2006 Advokatfullmektig/ansatt advokat, Advokatfirma Tofte & Co. DA
  • 2007 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
  • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS