Jens Freuchen

Jens Freuchen

Advokat, Partner


jf@advtofte.no Tel: +47 907 92 889 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett. Yter også juridisk bistand til kommuner og fylkeskommune samt arverettslige spørsmål. Han har omfattende prosedyreerfaring.

Annet:

 • 2007 Spesialfag selskapsrett, Mastergradsnivå ved Universitetet i Oslo
 • 2008 Spesialfag arbeidsrett. Mastergradsnivå ved Universitetet i Oslo

Kortfattet CV:

 • 1977 – 1978 Justisdepartementets Sivilavdeling
 • 1978 – 1979 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • 1979 – 1980 Dommerfullmektig Sorenskriveren i Dalane
 • 1980 – 1981 Dommerfullmektig Kristiansand byrett
 • 1981 – 1996 Partner Adv. kontoret Freuchen & Erikstad
 • 1996 – 1998 Partner i Steen, Hoven & Freuchen Advokatfirma
 • 1998 – 2009 Partner i Advokatfirma Tofte & Co DA
 • 2010 – Partner i Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 1988 – 1990 Kretsformann i Vest-Agder krets, Den Norske Advokatforening
 • 1990 – 1997 Styreformann Sparebanken Pluss, avd. Kristiansand
 • 1994 – 2000 Medlem Disiplinærutvalget, Den Norske Advokatforening
 • 1997 – 2007 Styreformann (konsern) Sparebanken Pluss
 • 1999 – 2007 Varamedlem styret i Sparebankforeningen, Oslo
 • 2000 – 2004 Medlem Hovedstyret Den Norske Advokatforening
 • 2004 – 2019 Styreverv i privat næringsvirksomhet

KOMPETANSE


Arbeidsrett Arv og Generasjonsskifte Fast eiendom Kontraktsrett og avtalerett Offentlig rett og forvaltningsrett Selskapsrett / M&A Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS