Jan Erik Johansen

Jan Erik Johansen

Advokat, Partner


jej@advtofte.no Tel: +47 411 26 377 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Jan Erik er spesialisert innenfor fast eiendomsrettsforhold, med hovedvekt på skjønns- og ekspropriasjonsrett, tingsrett og plan- og bygningsrett. Han bistår både offentlige og private aktører med utvikling av eiendom, og i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier og kraftlinjer. Jan Erik bistår også med tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

 

Kortfattet CV:

  • 2021 – dd     Partner, Advokatfirma Tofte AS
  • 2010 – 2021 Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
  • 2009 – 2010 Vitenskapelig assistent, Juridisk Fakultet, UiO
  • 2006 – 2007 Saksbehandler Jussformidlingen, Bergen

 

 

 

KOMPETANSE


Energi og Miljørett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS