Erik Eriksen

Erik Eriksen

Advokat (H), Partner


ee@advtofte.no Tel: +47 911 51 644 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Rådgivning, forhandlinger og prosedyre hovedsaklig i kontraktsrettslige spørsmål knyttet til eiendoms- og byggeprosjekter, samt bistand ved konkurs- og gjeldsforhandlinger herunder oppdrag som bobestyrer.

Kortfattet CV:

  • 1990 – 1991 Dommerfullmektig, Kristiansand byrett
  • 1992 – 1993 Kst. byrettsdommer, Kristiansand byrett
  • 1993 Juridisk konsulent, Kommuneadvokaten i Kristiansand
  • 1994 – 1996 Advokatfullmektig, Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co. DA
  • 1997 – 2008 Partner, Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co. DA
  • 2009 – 2014 Partner, Advokatfirma PricewaterhouseCoopers AS
  • 2014 Partner, Advokatfirma Tofte DA

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS