Andreas Dale

Andreas Dale

Advokat, Partner


dale@advtofte.no Tel: +47 905 51 988 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Andreas Dale er leder av firmaets faggruppe for entrepriserett, og arbeider særlig med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innenfor entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjonsrett og kontraktsrett.

Kortfattet CV:

  • 2007 – 2008 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett
  • 2008 – 2012 Advokatfullmektig / advokat, Kluge Advokatfirma DA
  • 2012 – 2016 Advokat, Advokatfirma Tofte DA
  • 2017 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Publikasjoner:

  • Kjøp og salg av Second Hand Vessels – selgers ansvar for heftelser i og krav mot solgt skip etter Norwegian Saleform klausul 9, Marius nr. 372.

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS