Solfrid Bjørnstøl

Solfrid Bjørnstøl

Advokatassistent, Regnskap


sb@advtofte.no Tel: +47 458 68 750 VCard

Erik Børresen

Erik Børresen

Advokat, Partner


eb@advtofte.no Tel: +47 922 69 324 CV VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Alminnelig praksis med hovedvekt på familierett, kontraktsrett og eiendomsoppgjør.

Kortfattet CV:

 • 1998 – 1999 Vitenskapelig assistent Universitetet i Oslo
 • 2000 – 2003 Advokatfullmektig / advokat i Oslo
 • 2004 – 2009 Partner AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2000 – 2003 Medlem i redaksjonsrådet Tidsskrift for Strafferett
 • 1999 – 2011 Sekretær i Klagenemnda for eierskap i media
 • 2011 – 2017 Sekretær i Medieklagenemnda
 • Sensoroppdrag UiO og UiA
 • Sekretær i Klagenemnd for klager på vedtak om gebyr etter valgloven

KOMPETANSE


Arv og Generasjonsskifte Familierett Fast eiendom Immaterialrett / Opphavsrett Kontraktsrett og avtalerett Tvisteløsning og prosedyre
Andreas Dale

Andreas Dale

Advokat, Partner


dale@advtofte.no Tel: +47 905 51 988 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Andreas Dale er leder av firmaets faggruppe for entrepriserett, og arbeider særlig med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innenfor entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjonsrett og kontraktsrett.

Kortfattet CV:

 • 2007 – 2008 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett
 • 2008 – 2012 Advokatfullmektig / advokat, Kluge Advokatfirma DA
 • 2012 – 2016 Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2017 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Publikasjoner:

 • Kjøp og salg av Second Hand Vessels – selgers ansvar for heftelser i og krav mot solgt skip etter Norwegian Saleform klausul 9, Marius nr. 372.

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Tvisteløsning og prosedyre
Almira Delic

Almira Delic

Advokatmedarbeider


ad@advtofte.no Tel: +47 458 66 155 VCard

Ingrid Alida Dovland

Ingrid Alida Dovland

Advokatfullmektig


iad@advtofte.no Tel: +47 416 20 649 VCard

Ingrid fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø våren 2019, og skrev masteroppgave om «den ulovfestede adgangen til å fremme direktekrav i entrepriseretten». Hun har erfaring innenfor tvisteløsning og entrepriserett, og har bistått i flere tunnel- og veiprosjekter. Ingrid er en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for entreprise og fast eiendom, men skal også jobbe innenfor andre rettsområder.

Kortfattet CV:

 • 2014 – 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2017               Trainee, PWC Norway
 • 2017               Trainee, Advokatfirma Lunde Robertsen AS
 • 2018               Trainee, Advokatfirmaet Bahr AS
 • 2018               Trainee, Advokatfirmaet Grette AS
 • 2019 – 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2021              Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte AS

KOMPETANSE


Entrepriserett Fast eiendom
Hans Erdvik

Hans Erdvik

Advokat, Partner


he@advtofte.no Tel: +47 414 20 885 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Alminnelig forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett, arbeidsrett og fast eiendom, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering.

Kortfattet CV:

 • 1993 – 1994 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma ANS
 • 1994 – 1995 Dommerfullmektig – Grimstad
 • 1995 – 1997 Advokatfullmektig, Advokatkontoret Freuchen & Erikstad
 • 1997 – 2000 Advokatfullmektig og fast advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
 • 2000 – 2009 Partner, AdvokatRådhuset DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2022 – Styreleder,  Spareskillingsbanken

KOMPETANSE


Arbeidsrett Energi og Miljørett Fast eiendom Kontraktsrett og avtalerett Selskapsrett / M&A
Sven Farbrot

Sven Farbrot

Advokat, Partner


sf@advtofte.no Tel: +47 971 51 390 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Sven Farbrot er leder av firmaets fagruppe for Skjønn og ekspropriasjon og bistår klienter særlig innen grunnerverv og ekspropriasjon, vassdrags- og energirett, bygg- og anleggsrett/entrepriserett, fast eiendom og kontraktsrett, samt prosedyre, forhandlinger og konflikthåndtering.

Kortfattet CV:

 • 2017 – Partner, Advokatfirma Tofte DA
 • 2013 – 2016 Advokat, Advokatfirma Tofte DA
 • 2011 – 2013 Fast advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2010 – 2011 Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • 2007 – 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2020 – Medlem,  Lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
 • 2019 – Styremedlem, Eurojuris Norge AS
 • 2017 – President, Jurismus International
 • 2013 – Styremedlem, Jurismus International

Annet:

 • 2012 – 2015 Veileder/sensor ved masteroppgaveskrivning for mastergradsstudenter i Oslo
 • 2006 Deltaker i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter, Advokatfirmaet Schjødt DA
 • 1999 – 2007 Bystyremedlem, Lyngdal kommune over to perioder (1999-2003 / 2003-2007)

KOMPETANSE


Energi og Miljørett Entrepriserett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Elisabeth Finsnes

Elisabeth Finsnes

Senioradvokat


ef@advtofte.no Tel: +47 950 80 279 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:

Omfattende rådgivnings- og prosedyreoppdrag for kommuner og offentlige virksomheter med særlig vekt på arbeidsrett, alminnelig forvaltningsrett, erstatningsrett, helse- og sosialrett.

Kortfattet CV:

 • 1991 – 1996 Sosial- og helsedepartementet
 • 1996 – 1997 Dommerfullmektig, Kongsberg
 • 1998 – 2014 Advokat, Kommuneadvokaten, Kristiansand
 • 2014 – 2019 Kommuneadvokat, Kristiansand
 • 2019 – Senioradvokat Advokatfirma Tofte DA

Verv/styreverv mv.:

 • 2020 – Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for barnevern

KOMPETANSE


Arbeidsrett Erstatnings- og forsikringsrett Offentlig rett Tvisteløsning og prosedyre
Kjell Fredvik

Kjell Fredvik

Advokat, Partner


kf@advtofte.no Tel: +47 916 13 501 VCard

Kort beskrivelse av virksomheten:
Kjell Fredvik har lang erfaring som advokat og leder firmaets faggruppe for fast eiendom. Han arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett og erstatningsrett, men har også betydelig erfaring innen generell kontraktsrett, forsikringsrett og offentlige anskaffelser.

Kortfattet CV:

 • 2000 – 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2005 – 2006 Fast ansatt advokat, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2007 – 2009 Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA
 • 2010 – Partner, Advokatfirma Tofte & Co. DA

Verv/styreverv mv.:

 • Styremedlem, Reber-Schindler Heis AS

KOMPETANSE


Entrepriserett Erstatnings- og forsikringsrett Fast eiendom Grunnerverv og ekspropriasjon Kontraktsrett og avtalerett Offentlige anskaffelser Tvisteløsning og prosedyre
Page 1 of 3
1 2 3

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS