Nyheter 

Trainee hos oss?

Har du planer om å bli advokat etter jusstudiet? Som trainee hos Tofte vil du få verdifull innsikt i arbeidshverdagen i et ledende advokatfirma på Sørlandet.

Har du planer om å bli advokat etter jusstudiet? Som trainee hos Tofte vil du få verdifull innsikt i arbeidshverdagen i et ledende advokatfirma på Sørlandet. Du vil få spennende og varierte oppgaver innen ulike juridiske områder, som bl.a. omfatter forberedelse til og deltakelse i rettssaker, klient- og forhandlingsmøter, kontrakts­utforming, utarbeidelse av juridiske notat/utredninger, og mye annet.

Traineeoppholdene er lønnet og har en varighet på 4-6 uker. Vi vil ha traineer gjennom hele året.

Du vil bli tilknyttet en advokat som følger deg gjennom hele oppholdet. Vi har også en samtale på slutten av traineeperioden hvor oppholdet evalueres begge veier.

Under traineeoppholdet får man delta på alle interne faglige og sosiale arrangementer.

Traineeordningen vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet med sikte på advokatfullmektiger hos oss. Våre traineer vil som utgangspunkt være studenter på tredje studieår og oppover. Vi tar imot og behandler søknader fortløpende.

Send din søknad her.

Publisert: tirsdag, 9 april 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Advokat hos oss?

Vi søker hele tiden etter nye ressurser, både nyutdannede jurister og advokater med erfaring. Send oss gjerne en åpen søknad sammen med CV og vitnemål om du ønsker å bli en del av vårt firma. Send din søknad her

Vi søker hele tiden etter nye ressurser, både nyutdannede jurister og advokater med erfaring. Send oss gjerne en åpen søknad sammen med CV og vitnemål om du ønsker å bli en del av vårt firma. Send din søknad her

Publisert: tirsdag, 9 april 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Ny dom om strandeiers råderett utenfor egen eiendom

Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor […]

Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, gjerne omtalt under samlebetegnelsen «strandrett». Innholdet i strandretten er utviklet gjennom rettspraksis. I en nylig avsagt dom har Høyesterett klargjort strandrettens innhold og utstrekning med hensyn til utbygging av flytebryggeanlegg utenfor egen eiendomsgrense. I dommen uttales blant annet følgende:

Innholdet i strandretten er utviklet gjennom rettspraksis. I en nylig avsagt dom har Høyesterett klargjort strandrettens innhold og utstrekning med hensyn til utbygging av flytebryggeanlegg utenfor egen eiendomsgrense. I dommen uttales blant annet følgende:

«Utbyggingsretten er en eksklusiv rett for strandeieren til å utnytte sjøområdet utenfor eiendomsgrensen. Så langt eneretten rekker, gir den dermed vern mot inngrep fra eiere eller rettighetshavere på naboeiendommene. Om retten er krenket påvirkes ikke av om inngrepet allerede er gjennomført. I denne forstand gjelder det altså ikke noe prinsipp om først i tid, best i rett.

Utbyggingsretten omfatter retten til å legge ut flytebryggeanlegg utenfor egen eiendom. I havneområder hvor det foreligger en reguleringsplan strekker retten seg i alle fall ut til den aktuelle reguleringsgrensen, såfremt utbyggingen ikke kommer i konflikt med andres strandrett.

Det er ikke grunnlag for å fastlegge de enkelte grunneieres rettigheter i sjøområdet utenfor eiendomsgrensene basert på en interesseavveining mellom dem.»

Saken gjaldt konkret spørsmålet om flytebryggeanlegget krenket naboens strandrett og om deler av bryggeanlegget derfor måtte fjernes. Høyesterett presiserer at vurderingen kan bli annerledes dersom utbyggingen krenker andre former for utnytting eller mot offentlige eller allmenne interesser.

Dette betyr at det er viktig å undersøke rettighetsforholdene før det iverksettes tiltak utenfor egen eiendomsgrense. Ved spørsmål ta kontakt med adv. Kjell Fredvik som er leder av faggruppen for fast eiendom i Advokatfirma Tofte.

Publisert: onsdag, 3 april 2019.


AKTUELT
Ny advokatfullmektig i Tofte
Nyheter 

Ny advokatfullmektig i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Erik Gabrielsen som ny advokatfullmektig i Tofte. Erik kommer fra stilling som førstekonsulent i Klagenemndssekretariatet i Bergen, hvor han i all hovedsak har jobbet med reglene om offentlige anskaffelser. Erik er opprinnelig fra Mandal og ble uteksaminert fra Universitet i Bergen sommeren 2017. […]

Vi er glade for å ønske velkommen Erik Gabrielsen som ny advokatfullmektig i Tofte.

Erik kommer fra stilling som førstekonsulent i Klagenemndssekretariatet i Bergen, hvor han i all hovedsak har jobbet med reglene om offentlige anskaffelser. Erik er opprinnelig fra Mandal og ble uteksaminert fra Universitet i Bergen sommeren 2017.

Erik har tidligere vært trainee hos oss, og vi er stolte over at han nå er tilbake som advokatfullmektig.

I Tofte vil Erik bl.a. jobbe innen fagfeltene fast eiendom, entrepriserett, offentlige anskaffelser og IPR.

Vi ønsker Erik hjertelig velkommen på laget!

Publisert: tirsdag, 2 april 2019.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet.

Årets første utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: lørdag, 30 mars 2019.


AKTUELT
Tofte på ALD i Oslo og Bergen
Nyheter 

Tofte på ALD i Oslo og Bergen

Advokatfirma Tofte deltar på standen til Eurojuris Norge under Arbeidslivsdagene i Bergen onsdag den 6. februar og i Oslo den 15. februar.

På stand i Bergen vil du møte advokat Andreas Dale og advokatfullmektig Helle C. Lineikro. I Oslo vil dere møte sistnevnte og advokat Sven Farbrot.

Vi håper at mange studenter vil komme innom vår stand for å ta en prat om Advokatfirma Tofte og det vi kan tilby jusstudenter!

I mellomtiden kan du lese mer om vår traineeordning her. Vi tar allerede imot søknader elektronisk gjennom CVideo.

Publisert: torsdag, 24 januar 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Endringer i aksjelovene

Det er besluttet noen forenklinger i aksjelovene.

Kort fortalt innebærer dette følgende:

– Ved avvikling av aksjeselskap vil det fra 1. januar 2019 ikke lenger være nødvendig å revidere avviklingsregnskapet for selskaper som har fravalgt revisor. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

– I dag må det velges et eget avviklingsstyre, men fra 1. mars skal det sittende valgte styre ha ansvar for å stå for avviklingen

– I dag må det fremgår av vedtektene hvilken forretningskommune selskapet drives fra. Det er besluttet forenklinger slik at etter 1. mars 2019 er det ikke lenger nødvendig at forretningskommunen fremgår av vedtektene. Endringen er blant annet en forenkling ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Man kan fortsatt finne ut hvor selskapet holder til ved å søke etter selskapets registrerte adresse i Foretaksregisteret.

– Det er også besluttet en del endringer i reglene om mellombalanser, men disse endringene trer i kraft senere. Det skal bl.a. utarbeides forskrifter og departementet (Nærings- og fiskeridepartementet) vil sende utkast til forskriftsbestemmelser ut på offentlig høring.

I korte trekk innebærer endringene at:

– Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.

– Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Ta kontakt med enten advokat Hans Erdvik eller Karl Kristian Lofstad dersom du har spørsmål eller behov for selskapsrettslig bistand.

Publisert: torsdag, 20 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

EUROJURIS INFORMERER NR. 4/2018- «EIENDOMSJUSS»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss.

Årets fjerde utgave finner dere her.

God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 14 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Møterett for Høyesterett!

Ytterligere en Tofte-advokat med Møterett for Høyesterett!

I november 2018 har advokat Svein A. Hagen oppnådd anerkjennelsen å få tittelen Møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

Tittelen tildeles etter at advokaten har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for ankende part.

Dermed har Tofte fire advokater med møterett for Høyesterett som kan videreføre Toftes tradisjoner som ett av de beste prosedyremiljøene på Sørlandet.

Publisert: lørdag, 8 desember 2018.


AKTUELT
Page 9 of 13
1 7 8 9 10 11 13

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS