Nyheter, Nyhetsbrev 

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker og minimere risikoen?

I samarbeid med Næringsforeningen inviteres det til lunsjmøte om nettopp dette 12. okt 2018, kl. 1200 – 1330 i Næringsforeningens lokaler, Dronningensgate 2A.

Vår advokat Karl Kristian Lofstad skal snakke om sentrale forhold som alle som arbeider med kontrakter, bør ha en bevisst holdning til.

Lofstad vil blant annet gå gjennom hvilke elementer en avtale bør inneholde, og hvordan man kan unngå vanlige, men potensielt kostbare feil, herunder betydningen av et tydelig og konsistent språk.

Mer informasjon om kurset og påmelding på Næringsforeningens nettside:

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/

Publisert: onsdag, 26 september 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Regjeringens forslag til ny arvelov

Regjeringen la i slutten av juni frem sitt forslag til ny arvelov som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte fra 1930. Hensikten med den nye loven er å tilpasse seg dagens familiemønster og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv.

En relativt stor andel av arvelaterne har i dag hatt flere samliv, og ofte har de mer enn ett kull barn. I en arverettslig sammenheng har det også betydning at levealderen har økt, og at velstandsutviklingen har ført til at det gjennomgående er større formuer som skal fordeles som arv, enn det var for noen tiår siden.

I stor grad vil regjeringens forslag til ny arvelov videreføre de grunnleggende prinsippene og rammene som dagens lov er bygget på.

I dag har man imidlertid mulighet til å benytte seg av en maksimumsgrense på  kr 1 million til hvert barn fra hver av foreldrene. Så lenge hvert av barna har fått en arv på minst kr 1 million, kan arvelater testamentere bort resten – selv om dette utgjør mer enn den «frie tredjedelen».
En person med 6 millioner kroner i formue og to livsarvinger kan tjene som eksempel. I utgangspunktet har de livsarvingene krav på å til sammen arve 2/3 av arvelaters formue, som i eksempelet vil utgjøre 4 millioner kroner. Ved bruk av maksimumsgrensen i dagens arvelov, kan imidlertid arvelater begrense hver livsarvings arvelodd til kr 1 million. Den frie delen som kan testamenteres bort utgjør i dette eksempelet følgelig kr 4 millioner.
Ut fra ovennevnte eksempel kan vi se at muligheten til å testamentere fritt over mer enn den frie tredjedelen etter dagens arvelov er åpen for relativt mange, idet det er flere som i dag etterlater seg store formuer på mange millioner.
I forslaget som nå foreligger er imidlertid livsarvingenes minstearv økt fra minimum kr 1 million til 25 G, som i dag tilsvarer i overkant av kr 2,4 millioner. Dette innebærer at langt færre vil ha mulighet til å testamentere fritt over mer enn den frie tredjedelen. Livsarvinger får følgelig styrket sin arverett.
Denne endringen kan medføre at det er nødvendig å endre testamenter som har tatt utgangspunkt i maksimumsgrensen på kr 1 million. Det kan også føre til økt behov for å inngå andre formuesordninger mellom ektefeller eller å gi forskudd på arv.
En annen endring i forslaget er at man, i motsetning til før, kan testamentere bort bestemte eiendeler, også om disse er verdt mer enn arvingenes andel av arven. I så fall må arvingen betale det overskytende til boet. Pliktdelen vil etter dette være et verdimessig vern, ikke også et gjenstandsmessig vern.
Arvelovutvalget hadde i sitt forslag foreslått lik arverett for samboere og ektefeller på visse vilkår. Regjeringen har imidlertid forkastet dette forslaget fordi de mener at par som lever sammen, ikke «skal tvinges til et mer forpliktende økonomisk fellesskap enn det de selv ønsker».
Forslaget som foreligger skal nå behandles av Stortinget. Det er fremdeles usikkert når den nye loven vil tre i kraft.
Advokatfirma Tofte har en egen arve- og familierettsgruppe med advokater som kan kontaktes for bistand i disse spørsmålene.

 

Skrevet av:

Helle Cecilie Lineikro , advokatfullmektig

Publisert: tirsdag, 14 august 2018.


AKTUELT
Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen
Nyheter 

Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.   Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes […]

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

 

Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes som spennende for oss, siden vi allerede har gode relasjoner både til Handelshøyskolen og jusstudentene ved UiA.

Vi satser på at vi ved dette nye samarbeidet kan bidra enda sterkere med vår kompetanse overfor bedrifter og virksomheter i regionen. Videre satser vi på  å bidra innad i Næringsforeningen i seminarer og konferanser, og i dialog omkring by- og næringsutviklingen i Kristiansandsregionen.

Les mer på Næringsforeningens hjemmeside

Publisert: torsdag, 28 juni 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Advokat Sven Farbrot fortsatt President i Jurismus International

Den årlige kongressen og generalforsamlingen i Jurismus International gikk av stabelen i Malaga 15. – 17. juni. Advokatfirma Tofte var representert med advokat Sven Farbrot, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Helle Cecilie Lineikro.

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater.

Advokat Sven Farbrot har sittet i styret i Jurismus International siden juni 2014. I 2017 ble han valgt som president for organisasjonen og på årets årsmøte ble han igjen valgt inn i styret for to nye år og fikk fornyet tillit som president.

Vi gratulerer atter en gang!

Publisert: fredag, 22 juni 2018.


AKTUELT
GDPR-foredrag hos Handelshøyskolen UiA
Nyheter 

GDPR-foredrag hos Handelshøyskolen UiA

Advokatfirma Tofte har de seneste ukene holdt flere foredrag innen GDPR.

Kollega Nils Kristian Sveaas holdt nylig innlegg på et av de månedlige frokostseminarene ved Handelshøyskolen UiA Kristiansand.

Frokostseminarene er et samarbeid mellom Handelshøyskolen og næringslivet hvor bl.a. Tofte er med som sponsor. Foredraget var meget godt besøkt og fikk omtale i lokalpressen.

Bilde hentet fra artikkel på fvn.no.

Publisert: onsdag, 16 mai 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Advokatfirma Tofte medarrangør av prosedyrekonkurranse på Sørlandet

Tofte er hovedsamarbeidspartner med den juridiske studentorganisasjonen Justitius på Universitet i Agder. Hvert år er samarbeider Advokatfirma Tofte med Justitius og UiA for å arrangere Sørlandets prosedyrekonkurranse. Tofte stiller med dommere i de innledende rundene og mentorer for finalelagene.

Finalen gikk i år av stabelen fredag 27. april i Kristiansand tingrett.

Våre advokater Andreas Dale og Nils Kristian Sveaas gjorde en utmerket jobb med å coache finalelagene – og det var et imponerende høyt nivå på finalistene.

Tingrettsdommerne hadde en svært vanskelig avgjørelse med å kåre en vinner, men til slutt gikk 2. års studentene av med seieren.

Publisert: onsdag, 9 mai 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 1/2018- «Kommunal- og forvaltningsrett»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Kommunal- og forvaltningsrett».

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. I denne utgaven presenterer vi artikler om kommunal- og forvaltningsrett.

I Norge står fellesskapsløsninger sterkt, og det offentlige ivaretar befolkningen fra vugge til grav. Dette
skjer ved at offentlige organer fordeler rettigheter og byrder på vegne av fellesskapet. Denne utgaven av Eurojuris Informerer ser litt nærmere på regelverket og kravet som ligger hos det offentlige.

 

«I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på rettsforhold om utøvelse av
forvaltningsmyndighet. Mange av våre advokater rådgir kommuner og andre offentlige organer. Andre
bistår de private parter som enten vil orientere seg, vil søke om, eller har innsigelser til forvaltningens
prosesser og beslutninger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som
benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og
kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt
kontaktes for mer informasjon.» 
Bjarte Røyrvik, styreleder Eurojuris Norge AS

Årets første utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 23 mars 2018.


AKTUELT
Avholdt personvernskurs sammen med NHO Agder
Nyheter 

Avholdt personvernskurs sammen med NHO Agder

Onsdag 28. februar avholdt Advokatfirma Tofte DA i samarbeid med NHO Agder et nytt personvernkurs vedrørende EUs nye personvernforordningen (GDPR-forordningen) som etter planen trer i kraft i Norge fra mai 2018.

Kurset ble avholdt i NHO Agder sine lokaler i Kristiansand og på tross av kraftig snøvær, kulde og vind var det bra oppslutning med 40 deltagere fra totalt 23 lokale bedrifter.

Oppfordringen fra advokat Nils Kristian Sveaas var klar:

Ta vårrengjøring i arkivet og på PC’en!

Det er også planlagt flere frokostseminar vedr. GDPR forordningen  i Agder i tiden fremover, blant annet sammen med Lister Nyskaping 25. april og sammen med Universitetet i Agder 9. mai.

25. april – Frokostseminar Lister Nyskaping

9. mai – Frokostseminar Universitet i Agder

Velkommen på kurs!

Bilde hentet fra NHO’s facebookside – https://www.facebook.com/nhoagder/

Publisert: fredag, 2 mars 2018.


AKTUELT
Samarbeid om personvernkurs (GDPR)
Nyheter 

Samarbeid om personvernkurs (GDPR)

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018 (GDPR-forordningen) og dette får konsekvenser for flere både små og store bedrifter og alle som behandler personvernopplysninger. Det stilles i den forbindelse enda større krav til alle norske virksomheter. Hvor godt sikret er man og hva betyr dette regelverket for den enkelte virksomhet?

I forbindelse med disse endringene er det viktig at vi som advokatkontor er på ballen og våre to ansatte, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid Espolin Johnson har de siste månedene avholdt flere kurs innen GDPR, blant annet i samarbeid med Lister Nyskaping og Lindesnesregionen Næringshage AS.

28. februar er Advokatfirma Tofte invitert til å holde kurs for våre samarbeidspartnere i NHO Agder.

Noen flere planlagte kurs innen GDPR i Agder er følgende:

25. april – Lister Nyskaping
9. mai – Universitetet i Agder (frokostseminar)

Ønsker din bedrift kurs og innføring i de nye reglene er det bare å ta kontakt med Advokatfirma Tofte.

Publisert: onsdag, 14 februar 2018.


AKTUELT
Page 7 of 9
1 5 6 7 8 9

Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS