Det er viktig å se på hvilke muligheter denne tiden gir oss
Nyheter 

Det er viktig å se på hvilke muligheter denne tiden gir oss

Les Næringsforeningen i Kristiansandsregionens intervju med vår nye daglige leder Elisabeth Slettedal

Vi satser for fullt under koronakrisen, og mener krisen har hjulpet oss til å ta et stort sprang inn i fremtiden.

Les Næringsforeningen i Kristiansandsregionens intervju med vår nye daglige leder Elisabeth Slettedal:

https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/det-er-viktig-a-se-pa-hvilke-muligheter-denne-tiden-gir-oss/

Publisert: fredag, 17 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Covid-19-utbruddet: Tiltak, garantiordninger, kontantstøtte mv.

Vårt juridiske team bistår innenfor alle fagområder knyttet til utbruddet av koronaviruset.

Myndighetene har etablert ulike tiltak for å sørge for at bedrifter skal overleve den tøffe tiden som mange bedrifter er i nå. Blant annet er det satt i verk en statlig garantiordning for lån til bedrifter. I tillegg har Regjeringen foreslått en ordning for kontantstøtte til bedrifter.

Den statlige garantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån for bedrifter som får akutt likviditetsmangel på grunn av koronautbruddet. Garantiordningen gjelder for lån med en maksgrense på 50 millioner kroner for små og mellomstore bedrifter og 150 millioner kroner for større bedrifter.

Ordningen for kontantstøtte til bedrifter tar sikte på å dekke faste kostnader til bedrifter som er særlig hardt rammet av koronakrisen. Ordningen skal omfatte bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent. Potensielt kan støtten dekke opptil 90 prosent av uunngåelige faste utgifter. Før denne ordningen eventuelt trår i kraft, må Regjeringens forslag godkjennes i Stortinget. Det er lagt opp til at bedrifter kan søke om denne ordningen fra 17. april.

Vi i Advokatfirma Tofte DA er fullt operative både nå og fremover. Vi har satt oss inn i både den juridiske og praktiske delen av disse ordningene, og vi vil holde oss kontinuerlig oppdatert på eventuelle endringer. Vi bistår bedrifter med generell rådgivning om de ulike tiltakene og den praktiske benyttelsen av tiltakene. Dette omfatter blant annet utforming av søknader, direkte kontakt med bankene, Skatteetaten og andre offentlige instanser, og utforming av eventuelle klager eller lignende.

Publisert: torsdag, 9 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

God påske!

Advokatfirma Tofte ønsker alle våre klienter og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Fridager står for tur, og koronautbruddet kan for noen gjøre påsken i år til en spesiell tid.

Påsken er verken avlyst eller utsatt, den blir bare litt annerledes i år! Flere opplever krevende tider både på jobb og privat, og det er ikke lett å ta ferie fra bekymringer, stress og grubling. Vi i Advokatfirma Tofte har full drift og vi er operative på alle fagområder og i alle digitale kanaler. Dere skal vite at vi ønsker å bidra gjennom hele påsken. Vårt juridiske team er tilgjengelige på telefon, mail og videokonferanse.

Det er viktig for oss å bidra til at samfunnet holdes i gang både nå og etter påske.

Vi ønsker alle våre klienter og samarbeidspartnere en riktig GOD PÅSKE!

Publisert: onsdag, 8 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Nye regler om avholdelse av styremøte og generalforsamling

Som følge av Korona-utbruddet og myndighetenes smitteverntiltak er det nå kommet midlertidige regler som gjør det mulig å avholde styremøter og generalforsamling uten fysisk tilstedeværelse.

I dagens aksjelovgivning er hovedregelen at både styremøter og generalforsamling skal skje i fysisk møte, dvs. et møte hvor styremedlemmene og aksjonærene fysisk er tilstede. Bakgrunnen for denne regelen er at fysiske møter gir den beste meningsutvekslingen, og spesielt i viktige saker er det et poeng at partene bør sitte sammen fysisk og drøfte saken.
Riktignok har aksjeloven regler om at styremøter kan avholdes uten fysisk møte, for eksempel på telefon eller Teams, eller til og med ved en ren skriftlig behandling, men dette forutsetter at styrets leder finner det betryggende. I slike tilfeller kan likevel det enkelte styremedlem eller daglig leder kreve at styret fysisk må samles.
Denne regelen er nå midlertidig endret ved at Regjeringen har gitt en forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte som følge av utbruddet av koronaviruset.
Kort fortalt innebærer unntaket at
  1. Det enkelte styremedlem og daglig leder ikke har rett til å kreve møtebehandling, og
  2. dersom styrets leder kommer til at det skal være et fysisk styremøte, så kan hvert av styremedlemmene kreve å få delta per telefon eller video, eller på en annen betryggende måte, dvs. uten å være fysisk til stede.
Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre der disse har rett eller plikt til å delta på styremøtet.
Når det gjelder generalforsamling så er aksjelovens normalordning at denne skal avholdes som fysisk møte. Aksjeloven har også her unntaksregler for såkalt forenklet generalforsamling. Hver av aksjeeierne, hvert styremedlem, daglig leder og revisor, kan imidlertid kreve at generalforsamlingen avholdes som fysisk møte.
Det er nå gitt forskrifter om at også generalforsamlingen kan avholdes uten fysisk møte. Det fremgår av de nye reglene at det er styret som kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, f.eks. ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Når forskriften snakker om styret så er det styrets flertall som kan bestemme dette.
Det følger av reglene at styret må sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Ytterligere fremgår det at styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder forhåndsstemming uten at det er vedtektsfestet.
Styret må også sørge for at alle som skal delta på generalforsamlingen, herunder aksjeeiere, styremedlemmer, revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta på generalforsamlingen, kan få delta uten å være fysisk til stede.
Det er verd å merke seg at den aktuelle forskriften skal gjelde så lenge den såkalte «koronaloven» gjelder.
Avslutningsvis nevnes at det er gitt tilsvarende unntaksregler også for ansvarlige selskaper (ANS og DA).
Dersom du har spørsmål i forbindelse med ovennevnte kan du kontakte oss i Advokatfirma Toftes selskapsrettsgruppe.

Publisert: mandag, 6 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Hvilke muligheter har skattyter til å påklage vedtakene, og er det mulig å nå frem med en klage?

Mange har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemeldingen og mva-meldinger, og opplever kanskje aldri å få tilbakemeldinger. Men hvordan oppleves Skatteetaten når de gjennomfører kontroller hos den næringsdrivende? Vår oppfatning er at den næringsdrivende vil kunne ha stor nytte av å vite hvordan prosessen foregår, fra kontrollen varsles til en eventuell behandling i domstolen. Er man forberedt på prosessen kan forhåpentligvis enkelte overraskelser avverges, og prosessen kan gå så smidig som mulig for både den næringsdrivende og Skatteetaten.

Senioradvokat Martin Rødland  har skrevet artikkel som kaster lys over klageprosessen.

Les hele artikkelen her: Klageadgangen i skattesaker –Eurojuris_Informerer nr 1_2020

Publisert: fredag, 3 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Gratis webinar fredag 3. april 2020: Juridiske utfordringer i en krevende tid

Har du og din bedrift spørsmål knyttet til regjeringens krisepakke, permitteringer og andre juridiske problemstillinger?

Sammen med Lister Nyskaping holder vi webinar om juridiske spørsmål knyttet til kroronakrisen. Vi stiller med 4 erfarne advokater som vil gi råd knyttet til temaer som kontraktsrett, arbeidsrett, mva. og arbeidsgiveravgift.

Påmelding: https://listernyskaping.no/2020/04/01/webinar-juridiske-utfordringer-i-en-krevende-tid/

Publisert: torsdag, 2 april 2020.


AKTUELT
Ny daglig leder
Nyheter 

Ny daglig leder

Vi er glade for å presentere Elisabeth Slettedal som vår nye leder!

Elisabeth kommer fra stillingen som banksjef i SpareBank 1 SR-Bank i Kristiansand. Hun har gjennom 14 år hatt forskjellige lederroller i banken, og vi har tro på at hennes bakgrunn vil passe godt inn hos oss. I tillegg til å drive intern ledelse av organisasjonen er hun også opptatt av utvikling av selskapet, og hun har gode relasjoner i næringslivet i Kristiansandsområdet.

Vi ser frem til videre utvikling sammen med nye og eksisterende klienter og samarbeidspartnere!

Du treffer Elisabeth på tlf 90622665 eller mail es@advtofte.no.

Publisert: onsdag, 1 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris Informerer nr. 1 2020: Konflikthåndtering

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet 6 gode artikler som omhandler ulike sider av konflikthåndtering.

«Mennesker flest vil unngå konflikter. Konflikter gir utrygghet og usikkerhet. En rettsstat kjennetegnes gjerne ved måten konflikter løses på. Det er derfor detaljerte
lover som beskriver prosessen, og hvor en rekke hensyn er avveid. Foruten å legge til rette for et riktig resultat, er det viktig at de involverte føler seg hørt og forstått. På den måten får man også
større aksept og tillit til konklusjoner og utfall.»

Les i ISSUU-format her: Eurojuris informerer nr. 1 2020

Les i pdf: Eurojuris informerer nr. 1 2020

Publisert: tirsdag, 31 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Se opptak av webinaret fra 26. mars 2020

Gikk du glipp av vårt webinar i går? 34 meldte seg på webinaret som ble organisert i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Vi fikk mange gode spørsmål om regjeringens krisepakker knyttet til skatt og merverdiavgift, rettigheter og plikter for utleiere og leietakere, force majeure, generell kontraktsrett og permitteringsregler.

Klikk her for å se webinaret i opptak: Webinar 26.03.2020

Har du spørsmål knyttet til disse problemstillingene, kan du ta kontakt med oss.

Publisert: fredag, 27 mars 2020.


AKTUELT
Page 6 of 14
1 4 5 6 7 8 14

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS