Nyheter 

Styrets ansvar for manglende informasjon til kreditor

Fersk dom fra Agder lagmannsrett illustrerer viktigheten av at styremedlemmer har et kritisk blikk på selskapets økonomiske situasjon og er bevisst sitt ansvar overfor både selskapet og selskapets kreditorer.

Agder lagmannsrett avsa 17. september i år en dom hvor tidligere styremedlemmer i en entreprenørbedrift ble dømt til å betale erstatning til to kreditorer som led tap etter selskapets konkurs. Advokat Karl Kristian Lofstad i Tofte førte saken for de to kreditorene.

Lagmannsretten konstaterte først at selskapet hadde vært illikvid (ikke vært i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall) over en lang periode.

Videre fant lagmannsretten at ledelsen uforsvarlig hadde lagt til grunn for høye verdier ved vurderingen av selskapets eiendeler, slik at selskapet også hadde vært insuffisient. Dvs. at gjelden oversteg verdiene i selskapet.

At ledelsen gjorde gjeldende at revisor hadde «gått god for tallene» mente lagmannsretten ikke hadde betydning for ledelsens vurdering av balansen.

Selskapet hadde etter dette vært insolvent (illikvid og insuffisient) når avtalene om kredittkjøp fra de de to leverandørene ble inngått. Dette tilsa i utgangspunktet ansvar for medlemmene i ledelsen når den ikke hadde informert kreditorene om den økonomiske situasjonen.

Lagmannsretten vurderte deretter om det var grunnlag for likevel å ikke idømme ansvar. Den fant imidlertid at det ikke hadde vært et realistisk håp om å redde selskapet fra konkurs, og at videre drift ikke hadde vært forsvarlig. Fraværet av budsjetter eller planer om hvordan virksomheten skulle reddes underbygget dette.

De to kreditorene fikk på denne bakgrunn full erstatning for sine tap og dekket omkostningene ved saken i to rettsinstanser.

Dommen er ikke rettskraftig når dette skrives, og kan derfor ankes.

Publisert: onsdag, 7 oktober 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Hva gjør du hvis skyldneren ikke betaler?

Forskjellen mellom det å ha rett og det å få rett kan ha stor betydning i praksis. Tvangsinndrivelse av krav kan være en omstendelig prosess som fremstår utilgjengelig for mange.

I denne artikkelen publisert i Fædrelandsvennen gjennomgås prosessen for tvangsinndrivelse av krav steg for steg. I tillegg til en innføring i hvordan inndrivelse skjer i praksis, gir artikkelen kanskje en forklaring på begreper du har hørt tidligere i denne sammenhengen.

Les artikkelen her

Publisert: torsdag, 1 oktober 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Endrede regler vedrørende permittering fra 1. september

Koronasituasjonen har ført til en rekke endringer i lovverket for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå er det kommet ny endring knyttet til permitteringer.  

Fra 1. september ble permitteringsreglene endret. Her en oversikt over de viktigste endringene som har skjedd med hensyn til permittering, sykepenger og omsorgspenger de siste månedene.

Permittering

Arbeidsgiverperioden innebærer at arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn i et visst antall dager etter at permittering er iverksatt. Frem til 2019 besto arbeidsgiverperioden av 15 arbeidsdager etter at varslingsfristen var ute. Varslingsfristen er normalt 14 dager. Dersom noe uforutsett oppstår, kan varselsfristen være to dager.

Fra 20. mars 2020 ble arbeidsgiverperioden ved permitteringer redusert fra 15 til 2 dager. Dette innebar at arbeidsgiver kun måtte utbetale lønn i to dager etter at varslingsfristen var ute.

For arbeidsgivere som permitterte ansatte før 31. august 2020, betalte altså arbeidsgiver lønn som vanlig i varslingstiden, og deretter de to første dagene i permitteringen. Fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra to til ti dager. Dette innebærer at arbeidsgiver betaler lønn som vanlig i varslingstiden, og deretter i ti dager.

Etter dagene med rett til lønn fra arbeidsgiver kan arbeidstaker ha rett på dagpenger fra NAV. Dette må arbeidstaker selv søke om.

I overgangen fra to til ti lønnspliktdager fra og med 1. september skal det legges til grunn at permitteringen er iverksatt når varslingsperioden er over. Dette skal legges til grunn uavhengig om den permitterte eksempelvis er sykemeldt.

Per dags dato gjelder en permitteringsperiode på 26 uker, hvor arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt.

Fra 1. november går regjeringen inn for at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker.

Publisert: onsdag, 16 september 2020.


AKTUELT
Ny advokatfullmektig i Tofte
Nyheter 

Ny advokatfullmektig i Tofte

Maria-Louise Hennig-Olsen (30) er ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirma Tofte.

Maria var trainee hos Tofte høsten 2019, og hadde skriveplass der i vår mens hun skrev sin masteroppgave. Det er med stolthet vi nå kan presentere Maria som advokatfullmektig hos oss.

Hun fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2020. Hun skrev sin master på tema «strandrett». Den omhandlet strandeiers råderett utenfor egen eiendom, med fokus på utfyllingsretten i møte med nye arealkonflikter i sjøen. I tillegg til kompetansen på dette området blir Maria en del av advokatfirma Tofte sin faggruppe for arbeidsrett, men hun skal ellers jobbe bredt, blant annet med saker tilknyttet fast eiendom, arv og familie.

Maria ser frem til å jobbe i et allsidig firma, med hyggelige og dyktige kollegaer. Hun gleder seg til å bli utfordret faglig, og å utvikle seg i et spennende arbeidsmiljø.

Hun startet i jobben 1. september 2020

Publisert: onsdag, 9 september 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Arverett i et nøtteskall

Hva skjer med det du eier når du blir borte? Hvem er dine arvinger, og hvordan kan dette endres ved å opprette testament?

I løpet av livet vil de aller fleste komme borti spørsmål knyttet til arv. Som advokater opplever vi ofte at mange ikke har tenkt gjennom hva som skjer med det de etterlater seg ved død, og de er heller ikke klar over hvordan man kan endre dette ved bruk av testament.

Trykk her for å se vår advokat Helle C. Lineikro og privat Kenneth Sjåvåg fra Sparebanken Sør snakke om arverettslige problemstillinger som mange lurer på.  (Åpnes i nytt vindu)

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i familie- og arverettsgruppen dersom du trenger bistand med arveplanlegging og opprettelse av testament.

Publisert: torsdag, 9 juli 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Samboeravtale – trenger vi det?

Er du samboer? Da er det noen viktige avtaler dere bør skrive. Helst så fort som mulig.

I den andre av tre filmer i samarbeid med Sparebanken Sør snakker vår advokat Helle C. Lineikro og forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg om det juridiske forholdet mellom samboere og behovet for å regulere det med en avtale.

Se filmsnutten her for å få noen tips om når dere trenger samboeravtale og hva den må inneholde. (Åpnes i nytt vindu)

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i familie- og arverettsgruppen dersom du trenger bistand med å opprette en samboeravtale tilpasset deres behov.

Publisert: mandag, 6 juli 2020.


AKTUELT
Møterett for Høyesterett!
Nyheter 

Møterett for Høyesterett!

Vi gratulerer advokat Erik Eriksen som har fått godkjent sin andre prøvesak og dermed fått møterett for Høyesterett!

Norges Høyesterett er en prejudikatdomstol hvor avgjørelsene skal bidra til rettsavklaring og rettsutvikling. For at Høyesterett skal slippe en sak inn til behandling er det en forutsetning at den gjelder prinsipielle spørsmål, dvs.  at en avgjørelse har betydning utover den konkrete saken.

For å føre saker for Høyesterett kreves det tillatelse – møterett. Kravet til møterett er et virkemiddel for å sikre at advokatene evner å fremstille en sak slik at Høyesterett får et godt faktisk og rettslig grunnlag for sine avgjørelser.

Tillatelse forutsetter at advokaten har «…vist seg skikket for sakførsel for Høyesterett» . Slik tillatelse gis dersom advokaten prosederer to muntlige saker og består prøven i begge sakene.

Det er nå 5 advokater i Advokatfirma Tofte med møterett for Høyesterett, og vi er stolte av å videreføre firmaets tradisjoner som et av de beste prosedyremiljøene på Sørlandet.

Publisert: fredag, 3 juli 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Hva er egentlig fremtidsfullmakt?

I stolt samarbeid med Sparebanken Sør har vi laget en serie med tre filmsnutter innen arve- og familierett. Den første filmen omhandler fremtidsfullmakt.

Vår advokat Helle C. Lineikro og forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg gir deg svaret på hva fremtidsfullmakt er og hvem som trenger det.

Se filmsnutten her om hva en fremtidsfullmakt er og hva som er viktig å tenke på når det gjelder fremtidsfullmakt.  (Åpnes i nytt vindu)

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater i familie- og arverettsgruppen dersom du trenger bistand med å opprette en fremtidsfullmakt skreddersydd til dine behov.

Publisert: tirsdag, 30 juni 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Vi er på flyttefot!

Etter ti gode år i Havnekvartalet er Advokatfirma Tofte DA på flyttefot!

Vårt endelige stoppested er de nye flotte lokalene som bygges i Baneheia Park!
Frem til jul vil vi ha midlertidig tilhold i Tollbodgata 6, inngang v/Cuba Life.

Postadresse og telefonnummer osv. blir som tidligere.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen både i midlertidige og etter hvert i de nye lokalene – og benytter anledningen til å ønske dere alle en Riktig god sommer!

Publisert: mandag, 29 juni 2020.


AKTUELT
Page 4 of 13
1 2 3 4 5 6 13

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS