Nyheter 

Advokat Sven Farbrot fortsatt President i Jurismus International

Den årlige kongressen og generalforsamlingen i Jurismus International gikk av stabelen i Malaga 15. – 17. juni. Advokatfirma Tofte var representert med advokat Sven Farbrot, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Helle Cecilie Lineikro.

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater.

Advokat Sven Farbrot har sittet i styret i Jurismus International siden juni 2014. I 2017 ble han valgt som president for organisasjonen og på årets årsmøte ble han igjen valgt inn i styret for to nye år og fikk fornyet tillit som president.

Vi gratulerer atter en gang!

Publisert: fredag, 22 juni 2018.


AKTUELT
GDPR-foredrag hos Handelshøyskolen UiA
Nyheter 

GDPR-foredrag hos Handelshøyskolen UiA

Advokatfirma Tofte har de seneste ukene holdt flere foredrag innen GDPR.

Kollega Nils Kristian Sveaas holdt nylig innlegg på et av de månedlige frokostseminarene ved Handelshøyskolen UiA Kristiansand.

Frokostseminarene er et samarbeid mellom Handelshøyskolen og næringslivet hvor bl.a. Tofte er med som sponsor. Foredraget var meget godt besøkt og fikk omtale i lokalpressen.

Bilde hentet fra artikkel på fvn.no.

Publisert: onsdag, 16 mai 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Advokatfirma Tofte medarrangør av prosedyrekonkurranse på Sørlandet

Tofte er hovedsamarbeidspartner med den juridiske studentorganisasjonen Justitius på Universitet i Agder. Hvert år er samarbeider Advokatfirma Tofte med Justitius og UiA for å arrangere Sørlandets prosedyrekonkurranse. Tofte stiller med dommere i de innledende rundene og mentorer for finalelagene.

Finalen gikk i år av stabelen fredag 27. april i Kristiansand tingrett.

Våre advokater Andreas Dale og Nils Kristian Sveaas gjorde en utmerket jobb med å coache finalelagene – og det var et imponerende høyt nivå på finalistene.

Tingrettsdommerne hadde en svært vanskelig avgjørelse med å kåre en vinner, men til slutt gikk 2. års studentene av med seieren.

Publisert: onsdag, 9 mai 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 1/2018- «Kommunal- og forvaltningsrett»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Kommunal- og forvaltningsrett».

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. I denne utgaven presenterer vi artikler om kommunal- og forvaltningsrett.

I Norge står fellesskapsløsninger sterkt, og det offentlige ivaretar befolkningen fra vugge til grav. Dette
skjer ved at offentlige organer fordeler rettigheter og byrder på vegne av fellesskapet. Denne utgaven av Eurojuris Informerer ser litt nærmere på regelverket og kravet som ligger hos det offentlige.

 

«I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på rettsforhold om utøvelse av
forvaltningsmyndighet. Mange av våre advokater rådgir kommuner og andre offentlige organer. Andre
bistår de private parter som enten vil orientere seg, vil søke om, eller har innsigelser til forvaltningens
prosesser og beslutninger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som
benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og
kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt
kontaktes for mer informasjon.» 
Bjarte Røyrvik, styreleder Eurojuris Norge AS

Årets første utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 23 mars 2018.


AKTUELT
Avholdt personvernskurs sammen med NHO Agder
Nyheter 

Avholdt personvernskurs sammen med NHO Agder

Onsdag 28. februar avholdt Advokatfirma Tofte DA i samarbeid med NHO Agder et nytt personvernkurs vedrørende EUs nye personvernforordningen (GDPR-forordningen) som etter planen trer i kraft i Norge fra mai 2018.

Kurset ble avholdt i NHO Agder sine lokaler i Kristiansand og på tross av kraftig snøvær, kulde og vind var det bra oppslutning med 40 deltagere fra totalt 23 lokale bedrifter.

Oppfordringen fra advokat Nils Kristian Sveaas var klar:

Ta vårrengjøring i arkivet og på PC’en!

Det er også planlagt flere frokostseminar vedr. GDPR forordningen  i Agder i tiden fremover, blant annet sammen med Lister Nyskaping 25. april og sammen med Universitetet i Agder 9. mai.

25. april – Frokostseminar Lister Nyskaping

9. mai – Frokostseminar Universitet i Agder

Velkommen på kurs!

Bilde hentet fra NHO’s facebookside – https://www.facebook.com/nhoagder/

Publisert: fredag, 2 mars 2018.


AKTUELT
Samarbeid om personvernkurs (GDPR)
Nyheter 

Samarbeid om personvernkurs (GDPR)

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018 (GDPR-forordningen) og dette får konsekvenser for flere både små og store bedrifter og alle som behandler personvernopplysninger. Det stilles i den forbindelse enda større krav til alle norske virksomheter. Hvor godt sikret er man og hva betyr dette regelverket for den enkelte virksomhet?

I forbindelse med disse endringene er det viktig at vi som advokatkontor er på ballen og våre to ansatte, advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid Espolin Johnson har de siste månedene avholdt flere kurs innen GDPR, blant annet i samarbeid med Lister Nyskaping og Lindesnesregionen Næringshage AS.

28. februar er Advokatfirma Tofte invitert til å holde kurs for våre samarbeidspartnere i NHO Agder.

Noen flere planlagte kurs innen GDPR i Agder er følgende:

25. april – Lister Nyskaping
9. mai – Universitetet i Agder (frokostseminar)

Ønsker din bedrift kurs og innføring i de nye reglene er det bare å ta kontakt med Advokatfirma Tofte.

Publisert: onsdag, 14 februar 2018.


AKTUELT
Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 4/2017- «Juss over landegrensene»

Årets fjerde Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss over landegrensene».

I denne utgaven presenterer vi artikler om juss over landegrensene. Eurojuris Norge, og derfor også Advokatfirmaet Tofte DA som er en del av nettverket, er del av et større internasjonalt nettverk av advokater og advokatfirmaer. Totalt 600 advokatfirmaer og 6 000 advokater er knyttet til nettverket.

Selv om det skjer en betydelig samordning av lover og regler mellom landene, er det fremdeles
nasjonale lover, særegenheter og lokale forhold som må vurderes. Kunnskap om de nasjonale reglene
er viktig og denne utgaven av Eurojuris Informerer handler om nettopp dette.

Vi vil også nevne at det i denne utgaven har to av våre sist ansatte advokater skrevet en artikkel innenfor emnet GDPR og overføring av data til utlandet, et tema som er meget relevant i disse dager ettersom nye regler for personvern trer i kraft allerede våren 2018.

Årets fjerde utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 22 desember 2017.


AKTUELT
Advokatfirma Tofte og Bitpro hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Nyheter 

Advokatfirma Tofte og Bitpro hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid E. Johnson har i samarbeid med Frode Vigebo Endresen i Bitpro holdt frokostseminar hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen denne uken. Nærmere 60 personer var til stede for å lære med om den nye personvernloven som trer i kraft fra mai 2018.

EUs nye personvernforordning (GDPR) har stor innvirkning på måten flere bedrifter driver på i dag og det er derfor viktig å sette seg inn i hva dette kan bety for landets bedrifter.

Du kan lese mer i artikkelen på Næringsforeningens nettside.

Publisert: fredag, 10 november 2017.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 3/2017- «Anskaffelses- og entrepriserett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Anskaffelses- og entrepriserett».

Utbyggingsprosjekter er komplekse, og store verdier er involvert. God planlegging og et vellykket
samspill mellom tekniske og kommersielle interesser er avgjørende for styring av risiko og resultat.

Spillereglene i gjennomføringsfasen er i utgangspunktet like for både offentlige og private byggherrer,
men offentlige byggherrer må følge gitte prosedyrer i anskaffelsesfasen. Disse anskaffelsesreglene
oppleves ofte som svært formalistiske. Reglene skal sikre åpne og forutsigbare prosesser, og det er
derfor grunnleggende at aktørene opplever at reglene følges. Samtidig har det vært eksempler på at
reglene i seg selv fører til dyrere prosjekter, og at de kan være prisdrivende og medføre ødsling med
fellesskapets midler. Lovgiver har derfor nylig vedtatt praktiske tilpasninger som presenteres i dette
heftet. I tillegg inneholder heftet nyttige artikler om emner i ulike faser i et byggeprosjekt.

Les mer om dette i årets tredje utgave.

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: onsdag, 8 november 2017.


AKTUELT
Page 11 of 13
1 9 10 11 12 13

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS