Elisabeth Finsnes blir partner i Tofte!
Nyheter 

Elisabeth Finsnes blir partner i Tofte!

Elisabeth Finsnes har med virkning fra 1. august 2022 blitt partner i Tofte

Elisabeth har jobbet i Tofte som senioradvokat siden 2019 og var før det kommuneadvokat i Kristiansand.

Hun har betydelig erfaring med rådgivnings- og prosedyreoppdrag for kommuner og offentlige virksomheter, med særlig vekt på arbeidsrett, alminnelig forvaltningsrett, erstatningsrett og helse- og sosialrett. Hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

Elisabeth er sentral i Toftes satsing på de områdene som etterspørres av det offentlige, og vil ta en sentral posisjon innenfor disse områdene slik at Tofte også i fremtiden kan levere komplette juridiske tjenester til forvaltningen.

Publisert: mandag, 15 august 2022.


AKTUELT
Solrun Vik blir pensjonist!
Nyheter 

Solrun Vik blir pensjonist!

Vår gode kollega, advokat og partner Solrun Vik har blitt pensjonist fra 1. august 2022 og hadde sin siste arbeidsdag hos oss før ferien.

Solrun Vik har hatt verv som fast bistandsadvokat ved Agder tingrett og Agder lagmannsrett. Fra 1. august er advokat Erik Børresen hos oss antatt som fast bistandsadvokat til Agder tingrett og Agder lagmannsrett av Domstoladministrasjonen.

Vi takker Solrun for mange fine år – og vi ønsker henne alt det beste i tiden fremover.

 

Publisert: mandag, 15 august 2022.


AKTUELT
Eurojuris Informerer nr. 2 2022: Mekling og konfliktløsning
Nyheter 

Eurojuris Informerer nr. 2 2022: Mekling og konfliktløsning

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om mekling og konfliktløsning.

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Den tradisjonelle måten å løse tvister på er at partene ved hjelp av advokater legger saken frem for en domstol eller en voldgiftsrett.

De siste årene har det kommet en rekke alternative ordninger for å løse tvister og konflikter, hvor partene frivillig eller tvunget først må mekle eller forhandle sin sak.

I dette heftet orienterer vi om meklingsordninger og vi viser frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk.

Trykk her for å lese heftet.

 

 

Publisert: tirsdag, 5 juli 2022.


AKTUELT
NY DAGLIG LEDER I TOFTE
Nyheter 

NY DAGLIG LEDER I TOFTE

Randi Granvold er ansatt som ny daglig leder i Advokatfirma Tofte AS.  

Granvold kommer fra stillingen som daglig leder i kommunikasjonsbyrået 07 Media Sør, hvor hun har vært ansatt siden 2011, først som økonomisjef og siden 2016 som daglig leder. Hun har hatt og har flere ulike roller i næringslivet, bl.a. som styremedlem i Techpoint.

Hun etterfølger Elisabeth Slettedal som går tilbake til bank hvor hun er ansatt som leder Forsikring Bedriftsmarkedet i Sparebanken Sør.

Styreleder i Tofte, Hans Erdvik, er glad for så raskt å ha rekruttert ny daglig leder. «Vi er strålende fornøyde med å få Randi med på Tofte-laget. Hennes navn kom tidlig opp i diskusjonene, og i samråd med profesjonelle rådgivere fikk vi avklart at hun kunne tenke seg denne jobben. Vi er veldig glade for at Randi har takket ja! Han legger til at: «Tofte har over tid gjennomført en grundig strategiprosess med klare ambisjoner for advokatvirksomhetens videre utvikling og mål. Randis bakgrunn og kompetanse fra et innovativt kompetansemiljø som leverer tjenester både til næringslivet og offentlig forvaltning er midt i blinken for Tofte.

Granvold er utdannet siviløkonom. Erdvik opplyser at Tofte tidlig gjorde et strategisk valg om å ansette daglig leder uten spesifikk juridisk bakgrunn. «Ja, dette har vi hatt god erfaring med og har derfor valgt å fortsette med det. Ledelse er et eget fag, og i en virksomhet av vår størrelse og omfang, så vil både ledelse, administrasjon og marked være områder som daglig leder kan håndtere. Så kan advokatene konsentrere seg om det de er best på!»

Granvold opplyser at hun gleder seg veldig til å ta fatt på jobben med å lede ett av regionens største advokatmiljøer. «Tofte har et meget godt varemerke og deres tydelige forankring både i verdier, men også deres ambisjoner og mål, tiltaler meg veldig. Hun legger til at Tofte har vist, ikke minst gjennom pandemien, at det er solid grunnlag for virksomhetens tjenester. Tofte har lykkes med å få gode oppdrag innenfor flere sentrale segmenter og – ikke minst – så har Toftes lyktes med å rekruttere dyktige unge advokater.»

Granvold tiltrer stillingen i Tofte 1. september 2022.

Publisert: lørdag, 2 juli 2022.


AKTUELT
Nyheter 

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli!

I juni 2021 vedtok Stortinget «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», populært kalt «åpenhetsloven». Loven trer i kraft 1. juli 2022, og gir skjerpede krav til virksomheters utførelse av såkalte aktsomhetsvurderinger og krav om å kartlegge leverandører. Har du ikke satt i gang forberedelsene med implementering av de nye kravene? Da bør du starte nå!

Etter 1. juli 2022 vil virksomheter som oppfyller kriteriene være pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i verdikjeden. Aktsomhetsvurderingen skal ta for seg grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår, og dette må dokumenteres og offentliggjøres i en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen skal blant annet inneholde en generell beskrivelse av virksomhetens organisering og rutiner, opplysninger om faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen, og en beskrivelse av både gjennomførte og planlagte tiltak.

Virksomhetene har også en utvidet plikt til å svare på spørsmål fra interessenter med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingen de har utført i medhold av loven, enten generelt eller spesielt knyttet til en vare eller tjeneste.

De virksomheter som omfattes vil være de virksomheter som oppfyller to av tre følgende vilkår:

  • Salgsinntekt på mer enn kr 70 millioner
  • Balansesum på mer enn kr 35 millioner
  • Gjennomsnittlig 50 årsverk eller mer i regnskapsåret

Mange av de selskapene som er omfattet av loven, er allerede omfattet av regnskapsloven § 3-3 c om redegjørelse for samfunnsansvar, blant annet menneskerettigheter og plikten til å utarbeide årsberetning. Merk også at dersom virksomheten er i konsern så vil loven gjelde både morselskapet og datterselskapenes aktiviteter

De nye forpliktelsene medfører et større behov for transparens og kontroll med både egen virksomhet og virksomhetens leverandører. Det kan derfor være behov for å tilpasse virksomhetens organisering og systemer, samt allokering av ressurser, for å imøtegå disse kravene. Virksomhetene som omfattes av loven bør starte arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som må implementeres, og integrere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter loven så snart som mulig. Arbeidet kan tilpasses virksomhetens størrelse og behov, og ofte gjøres relativt enkelt.

Forbrukertilsynet skal føre kontroll med loven, og brudd vil blant annet kunne føre til vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Lurer du på om din virksomhet omfattes av de nye reglene, eller har spørsmål til hvordan forpliktelsene best kan oppfylles? Ta kontakt med enten advokat Elisabeth Finsnes, advokat Hans Erdvik eller advokatfullmektig Marte Svardal Haugland hos Tofte, så hjelper vi deg!

Publisert: torsdag, 5 mai 2022.


AKTUELT
Vi er i vekst og søker flere dyktige kollegaer!
Nyheter 

Vi er i vekst og søker flere dyktige kollegaer!

Vi søker advokater og advokatfullmektiger til våre fagområder fast eiendom, skjønn og ekspropriasjonsrett, arbeidsrett, arv og skifte og generell kontraktsrett og prosedyre. Vil du være med på laget?

Hva trenger vi?

Vi søker både etter personer med relevant erfaring og en etablert fagprofil eller spesifikk spiss­kompetanse innen ett eller flere av fagområdene, og nyutdannede med særlig interesse for de aktuelle fagområdene.

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss vil du være en del av Sørlandets største fagmiljø! Med lokal kunnskap om regionens nærings­liv og offentlig virksomhet har vi bygget en solid portefølje og en sterk merkevare. Vi har fokus på profesjonalisering og spesialisering – og du får sjansen til bred og allsidig utvikling i advokatrollen, samtidig som du får mulighet til å spisse dine særlige kompetanseområder.

Link til annonse: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=256048082

Ta kontakt med daglig leder Elisabeth Slettedal om du lurer på noe.

Søknadsfrist 15.05.2022. Vi behandler søknader fortløpende.

Publisert: tirsdag, 26 april 2022.


AKTUELT
Nyheter 

Skattemessig omdanning

Lurer du på å gjennomføre omdanning av ditt enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap til aksjeselskap i løpet av 2022? Da bør du starte nå!

Mange driver næringsvirksomhet gjennom et enkeltpersonsforetak eller sammen med andre i såkalte ansvarlige selskaper (ANS eller DA). Det kan være gode grunner for å drive virksomhet i slike selskapsformer, men mange ønsker likevel av ulike grunner å omdanne virksomheten å drive den videre gjennom et aksjeselskap.

De færreste er imidlertid klar over at en slik omdanning i utgangspunktet er skattepliktig, dvs. at verdien av virksomheten som overføres til det nye aksjeselskapet vil være skattepliktig inntekt dersom det blir en gevinst, og det vil det ofte kunne bli! Det er imidlertid mulig å gjennomføre en slik omdannelse helt lovlig uten å betale skatt dersom man følger reglene om såkalt skattefri omdanning. For at en omdanning skal være skattefri må det nye foretaket bl.a. være stiftet og meldt Foretaksregisteret senest innen 1. juli 2022. Det er derfor viktig å tenke gjennom og eventuelt forberede dette allerede nå!

Våre advokater bistår gjerne med å forberede og gjennomføre slik omdanning. Ta kontakt med Hans Erdvik, Karl Kristian Lofstad og/eller Martin Rødland for en hyggelig prat.

Publisert: tirsdag, 19 april 2022.


AKTUELT
Nyheter 

Dette betyr de nye reglene for hjemmekontor

Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem, også kalt «hjemmekontorforskriften». Endringene trer i kraft allerede 1. juli 2022, og innebærer blant annet at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjøres gjeldende på hjemmekontor.

Vår advokatfullmektig Marthe Svardal Haugland og senioradvokat Elisabeth Finsnes har skrevet nyttig artikkel om de nye reglene for hjemmekontor.

Les mer på Næringsforeningen i Kristiansandsregionens nettside https://www.nikr.no/aktuelt-nyheter/dette-betyr-de-nye-reglene-for-hjemmekontor

Publisert: tirsdag, 29 mars 2022.


AKTUELT
Nyheter 

Nye skattemessige vurderinger ved overføring av aksjer til ansatte

Overføringen av aksjer til de ansatte har konsekvenser for både selskapet, den opprinnelige eieren og den ansatte, og det bør derfor gjøres en grundig vurdering av hvordan overføringen av aksjene skal skje.

Innledning

At ansatte får aksjer i selskapet de er ansatt i, er en vanlig incentivordning. Ordningen har gjerne en dobbel effekt; den ansatte føler seg mer knyttet til et selskap han eller hun selv er medeier i, og den ansatte har et incitament til å yte mer når han eller hun selv får en direkte gevinst i form av verdistigning og/eller utbytte hvis selskapet leverer gode resultater.

Overføringen av aksjer til ansatte skjer gjerne på et tidspunkt der selskapet har drevet en periode, og der en eller flere gründere eier selskapets aksjer. Overføringen av aksjer til de ansatte vil ha konsekvenser for både selskapet, den opprinnelige eieren og den ansatte, og det bør derfor gjøres en grundig vurdering av hvordan overføringen av aksjene skal skje.

I denne gjennomgangen skal vi fokusere på Skatteetatens to prinsipputtalelser som er avgitt 1. januar 2022, som omhandler skattemessige vurderinger av overføring av aksjer til ansatte:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/skattemessig-vurdering-av-aksjeincentivmodell/

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/ansattes-erverv-av-aksjer—sporsmal-om-det-foreligger-en-underpris/

Litt om problemstillingene

Alle selskaper har behov for å beholde de «kloke hodene» og mange ønsker å gi enkelte ansatte særlige incitamenter til å knytte seg sterkere til selskapet og øke den ansattes motivasjon til å videreutvikle selskapet. Dette gjøres normalt gjennom å gi resultatbaserte bonuser, opsjoner eller mulighet til å erverve aksjer. Mens bonuser både vil medføre skatt umiddelbart og medføre en kostnad for selskapet, vil man, ved å gi opsjoner og muligheter for aksjeerverv, kunne benytte modeller som ikke vil utløse noen umiddelbar kostnad for selskapet. Dette vil særlig være av betydning i oppstartsselskaper med begrenset likviditet. Samtidig vil både opsjoner og erverv av aksjer kunne være et skattemessig minefelt, da det er en rekke momenter som må vurderes for å avklare den skattemessige konsekvensen av ordningen som velges.

Vi skal i det følgende kun se på de tilfellene der aksjer overføres til den ansatte, og ikke opsjons­tilfeller eller bonusordninger.

Det første som bør avklares ved overføringen av aksjer er om den ansatte skal betale vederlag for aksjene, dersom betaling overhodet skal skje. Dersom det ikke skal betales markedsverdi av aksjene, blir spørsmålet videre om vederlaget skal gjøres opp gjennom et lån, eller om aksjene skal overføres til underpris.

En viktig del av vurderingene ved oppgjøret er å avklare aksjenes markedsverdi. Dette er normalt utfordrende da aksjene sjelden er omsatt tidligere, og aksjenes omsettelighet er begrenset. Det vil også kunne være flere begrensninger i den enkelte aksjonærs rådighet over aksjene, og det kan være spesielle forpliktelser for den enkelte aksjonær.

I selskaper med flere aksjonærer er det svært vanlig at det lages aksjonæravtaler som regulerer forholdet mellom de ulike aksjonærene. I slike tilfeller kan det tenkes at ansatteaksjonærene får særlige plikter som de finansielle eierne ikke har. Det kan tenkes arbeidsplikt, konkurransebegrensnings­klausuler, med en tilhørende plikt om at den ansatte må selge aksjene tilbake til de øvrige eierne dersom han eller hun slutter i selskapet. I tillegg kan det være mer generelle bestemmelser knyttet til forkjøpsrett, medsalgsrett og -plikt, utbyttebegrensninger eller liknende.

Skattedirektoratets (nye) vurdering

Skattedirektoratet har tatt utgangspunkt i Kruse Smith-saken (Rt. 2000 s. 758) der Høyesterett vurderte en incentivordning hvor ansatte tegnet aksjer i selskapet til pålydende som var kr 10 pr. aksje. Det ble ikke innbetalt noe utover tegningskursen. Markedsverdien pr. aksje var anslått å være kr 143,02 på tegningstidspunktet, slik at det ble betalt betydelig under markedsverdi. Samtidig med tegningen ble det inngått en avtale med hovedaksjonæren om fremtidig innløsning av aksjene. Dersom den ansatte sluttet i selskapet hadde vedkommende plikt til å overdra aksjene til hoved­aksjonæren. Vederlaget ved overdragelsen skulle fastsettes til en særskilt avtalt pris, og det skulle på dette tidspunktet gjøres fradrag for differansen mellom tegningskursen og verdien på tegningstids­punktet, dvs. kr 133,02. Høyesterett kom til at det ikke var tvilsomt at de ansatte måtte anses som aksjonærer i selskapet ved tegning, selv om kapitalrisikoen ikke knyttet seg til hele markedsprisen på ervervstidspunktet. I den aktuelle saken kom Høyesterett til at gevinsten ved realisasjon måtte anses som kapitalinntekt og ikke arbeidsinntekt. Skattedirektoratet peker så på at dommen ikke tok stilling til om det forelå en underpris på ervervstidspunktet.

Anskaffelse av aksjene

I uttalelsen er Skattedirektoratet klare på at en anskaffelse til underpris er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid på anskaffelsestidspunktet. Dette er verken overraskende eller omstridt.

I Kruse Smith-saken la Høyesterett til grunn at differansen mellom tegningskursen og markeds­verdien var et lån fra hovedaksjonæren, da det var avtalt at salgsvederlaget ved en fremtidig over­dragelse av aksjene tilbake til hovedaksjonæren skulle reduseres med dette beløpet. Samtidig var det avtalt at dersom markedsprisen var redusert i den ansattes eiertid, skulle en eventuell differanse ettergis.

Skattedirektoratet legger i sine nye uttalelser til grunn at det også foreligger overdragelse av aksjer til underpris dersom det avtales at en eventuell finansiering skal ettergis dersom nærmere definerte vilkår oppfylles. Det legges til grunn at det kun er i de tilfeller det er realitet i finansieringsordningen at det ikke foreligger noen skattepliktig fordel ved anskaffelsen av aksjene.

Finansieringsordningen

Videre følger det at finansieringsordningen, altså lånet, må være omfattet av skattelovens § 5-12 fjerde ledd og FSFIN § 5-12-A om rimelige lån i arbeidsforhold når dette er gitt av arbeidsgiver. Dersom det er avtalt gunstigere betingelser enn det ordningen legger opp til, skal dette beskattes som arbeidsinntekt løpende. Dette vil også være tilfellet dersom arbeidsgiver/hovedaksjonær ved utløpet av finansieringsperioden likevel velger å ettergi lånet. Det er da en forutsetning at dette ikke var avtalt på anskaffelsestidspunktet, da det det ettergitte beløpet i et slikt tilfelle blir skattepliktig allerede på anskaffelsestidspunktet.

Behandlingen av utdelinger og realisasjonsgevinst/-tap

Når en aksjonær eier aksjer i et selskap han eller hun er ansatt, kunne man tenke seg at eventuelle utbytter eller realisasjonsgevinster ville bli omklassifisert til lønn. Utgangspunktet er at ansatteaksjonærer behandles som ordinære aksjonærer, slik at utbytte og realisasjonsgevinst anses som en kapitalinntekt. Dette kan i enkelte tilfeller stille seg annerledes dersom deler av arbeidsvederlaget ytes som utbytte, men vi går ikke nærmere inn på dette her.

Hva er underpris?

Det har tradisjonelt sett vært vanlig å benytte en såkalt «naken inn – naken ut» tilnærming ved overføring av aksjer til ansatte. I dette ligger det at aksjen overdras til en verdi som anses lavere enn markedspris, f.eks. til pålydende, men at det er avtalt at vederlaget for aksjen ved et eventuelt videresalg er begrenset til samme beløp.

Skattedirektoratet legger etter sine siste prinsipputtalelser til grunn at enhver overføring til en verdi som er under markedspris vil medføre en fordel vunnet ved arbeid som er skattepliktig. Hvor stor fordelen er vil være avhengig av hva en uavhengig part ville ha vært villig til å betale for den samme aksjen.

Hvor går veien videre?

Det er en viss form for uenighet blant skatterådgivere knyttet til hvor stor omlegging av praksis Skattedirektoratet egentlig legger opp til med sine nye uttalelser. Enkelte mener at uttalelsene er en betydelig innsnevring av tidligere praksis, mens andre mener at dette er i tråd med hvordan man forventer at skattemyndighetene vil behandle disse tilfellene.

Ordningene med ansatteaksjer overlater en rekke skattemessige vurderinger til brukerne av modellen, og det er ikke tvil om at det er betydelig risiko for at ordningene gir uheldige og utilsiktede konsekvenser. Det er derfor etter vår mening en risikabel løsning å utarbeide disse modellene uten å ha tilstrekkelig kompetanse.

I skattesaker handler det alltid om å kunne underbygge og dokumentere de vurderingene som gjøres. I disse sakene vil særlig vurderingen av markedsverdi på aksjene være av stor betydning. I de fleste tilfeller vil det være snakk om en vurdering av markedsverdi på aksjer som ikke er alminnelig omsettelige, og der det sjelden er mulig å bygge på en uavhengig kjøpers faktiske tilbud på en aksjepost. Aksjene vil nesten uten unntak ha betydelige omsetningsbegrensninger, og det vil kunne tilligge den enkelte aksjonær betydelige plikter for i det hele tatt å ha mulighet til å eie disse. Dette vil normalt begrense markedsverdien betydelig.

Vår anbefaling er at det gjøres grundig forarbeid når det skal utarbeides incentivmodeller knyttet til aksjer, slik at man både får en ordning som oppfyller det formålet man har, og at man samtidig har en god oversikt over hvilke konsekvenser ordningen får, både for hovedeier, ansatte og selskapet. I tillegg bør det gjøres en skikkelig jobb med å dokumentere aksjenes markedsverdi på tidspunktet for overføring, slik at dette kan legges frem for skatteetaten ved en eventuell etterfølgende kontroll.

Det er ikke sikkert at praktiseringen av det materielle innholdet i regelverket er blitt så mye strengere gjennom Skattedirektoratets nye uttalelser, men det kan se ut som om praktiseringen av kontrollen knyttet til regelverket kan bli strammet inn. Dette fører til at både hovedaksjonær, ansatte og selskapene må være enda mer nøye med utarbeidelsen av modellene, gjennomføringen og dokumentasjonen for å unngå en ubehag

Publisert: fredag, 25 mars 2022.


AKTUELT
Page 1 of 14
1 2 3 14

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS