Rammeavtale med Statnett

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte DA har vunnet anbudskonkurranse om levering av juridiske tjenester til Statnett. Rammeavtalen gjelder hele landet, med unntak av de områder der det drives reindrift. Tofte vant i konkurranse med 16 tilbydere, hvorav 10 tilbydere ble innkalt til forhandlinger. Rammeavtalen innebærer at Tofte skal levere juridiske tjenester innenfor… Les mer »

Elektronisk tinglysning

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i tinglysingsloven for å legge til rette for elektronisk tinglysing.