Advokatfirma Tofte og Bitpro hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

  Advokat Nils Kristian Sveaas og advokatfullmektig Ingrid E. Johnson har i samarbeid med Frode Vigebo Endresen i Bitpro holdt frokostseminar hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen denne uken. Nærmere 60 personer var til stede for å lære med om den nye personvernloven som trer i kraft fra mai 2018. EU’s nye personvernforordning (GDPR) har stor innvirkning… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 3/2017- «Anskaffelses- og entrepriserett»

  Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Anskaffelses- og entrepriserett».       Utbyggingsprosjekter er komplekse, og store verdier er involvert. God planlegging og et vellykket samspill mellom tekniske og kommersielle interesser er avgjørende for styring av risiko og resultat. Spillereglene i gjennomføringsfasen er i utgangspunktet like for både offentlige… Les mer »

Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale om levering av advokattjenester til Statens Vegvesen

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Statens Vegvesen. Rammeavtalen gjelder Agder-fylkene og omfatter grunn- og rettighetserverv til riksveg og fylkesveg i Aust- og Vest-Agder, for 2+1+1 år. Tofte er eneleverandør og har fått oppdraget i konkurranse med flere større landsdekkende advokatfirmaer.

Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale om levering av advokattjenester til Nye Veier AS

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte er et av fem advokatfirma i Norge som har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Nye Veier AS. Rammeavtalen gjelder hele landet og omfatter fagområdene fast eiendom, entreprise, arbeidsrett og offentlig anskaffelser.

Ny advokatfullmektig – Helle Cecilie Lineikro

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Helle Cecilie Lineikro velkommen som advokatfullmektig. Helle Cecilie Lineikro kommer fra Åseral og har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, våren 2017. Hun hadde også et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia.   Hennes masteroppgave har tittelen «Betydningen av barnets kulturelle bakgrunn ved fosterhjemsplassering etter… Les mer »

Ny advokat – Nils Kristian Sveaas

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Nils Kristian Sveaas velkommen som fast advokat. Nils Kristian kommer fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, hvor han har vært advokat siden 2014. Før det har han vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og advokatfullmektig og advokat i Kluge Advokatfirma DA. Nils Kristian Sveaas rådgir virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 2/2017- «Selskaps- og skatterett»

Årets andre Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Selskaps- og skatterett».   «Aksjeselskapslovgivningen er et politisk verktøy for funksjonell verdiskaping for næringslivet. Hensynene til eiere, arbeidstakere, leverandører og kunder må derfor balanseres. Det er de senere år gjennomført store endringer hvor formålet har vært å forenkle, redusere kostnader og å tilpasse regelverket… Les mer »

Advokat Sven Farbrot valgt til President i Jurismus International

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater. Sven Farbrot i Advokatfirmaet Tofte DA har sittet i styret i Jurismus… Les mer »

Nyansettelse – Ny advokatfullmektig

Vi har gleden av å introdusere Ingrid Espolin Johnson som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte. Ingrid er 25 år og kommer fra Nøtterøy i Vestfold. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016 hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Relasjon – eller korrupsjon? En analyse av det strafferettslige korrupsjonsbegrepet». Hun har også tatt… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 1/2017- «Juss for borettslag og sameier»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss for borettslag og sameier». «For at borettslag og sameier skal fungere, er det gitt detaljerte lover og bestemmelser som regulerer typiske og relevante problemstillinger. Men det er også skjønnsmessige vurderinger, hvor ulike tolkinger kan utløse konflikter.» Les mer om dette i årets første… Les mer »