Eurojuris informerer nr. 4/2018- «Eiendomsjuss»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss. Årets fjerde utgave finner dere her. God lesing! Du finner tidligere utgaver av Eurojuris informerer her. Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer… Les mer »

Møterett for Høyesterett!

Ytterligere en Tofte-advokat med Møterett for Høyesterett! I november 2018 har advokat Svein A. Hagen oppnådd anerkjennelsen å få tittelen Møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett. Tittelen tildeles etter at advokaten har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker… Les mer »

SV Vattenkraft AB kjøper kraftverk fra Tinfos AS – Tofte bisto kjøper

Energiselskapet Bekk og Strøm AS har på vegne av finske SV Vattenkraft AB inngått en avtale om å overta Stardalen Kraft AS i Jølster fra Tinfos AS når kraftverket ferdigstilles i 2020. Tofte ved advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått SV Vattenkraft AB og Bekk og Strøm AS i forhandlingene om avtaleverket…. Les mer »

Tofte bisto ved kjøp av Boen Foss AS

Tofte har bistått finske SV Vattenkraft AB ved kjøpet av aksjene i Boen Foss AS. Det Kristiansandsbaserte energiselskapet Bekk og Strøm AS skal rehabilitere og drive det historiske kraftverket. Advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått i transaksjonen. Les pressemelding her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/bekk-og-strom-gjenreiser-historisk-kraftverk-i-kristiansand?publisherId=13246298&releaseId=17857406 Ta kontakt med advokat Karl Kristian Lofstad på telefon 93 04… Les mer »

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets fjerde Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov for en… Les mer »

Kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018

I samarbeid med NHO Agder inviteres det til kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018, kl. 1300 – 1600 i våre lokaler, Vestre Strandgate 27-29, Havnekvartalet 5. etg. Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap. Innhold: Hvilke regler og oppgaver gjelder for deg? Hvordan et godt styre fungerer? Hvilket ansvar styret og daglig leder faktisk har? Kursholder… Les mer »

Intervju ifm. foredrag «Gode kontrakter» hos Næringsforeningen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har snakket med vår advokat Karl Kr. Lofstad før hans foredrag om gode kontrakter den 12. oktober. Mer informasjon på Næringsforeningens nettside: https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/      

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker og minimere risikoen? Foredrag hos Næringsforeningen

I samarbeid med Næringsforeningen inviteres det til lunsjmøte om kontrakter 12. okt 2018, kl. 1200 – 1330 i Næringsforeningens lokaler, Dronningensgate 2A. Vår advokat Karl Kristian Lofstad skal snakke om sentrale forhold som alle som arbeider med kontrakter, bør ha en bevisst holdning til. Lofstad vil blant annet gå gjennom hvilke elementer en avtale bør inneholde,… Les mer »

Regjeringens forslag til ny arvelov

Regjeringen la i slutten av juni frem sitt forslag til ny arvelov som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte fra 1930. Hensikten med den nye loven er å tilpasse seg dagens familiemønster og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv.