Om dialog i tilbudskonkurranser og risikofordeling i entreprisekontrakter

Advokatene Kjell Fredvik og         Andreas Dale holdt i dag foredrag i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Kjell Fredvik gav en innføring i reglene om dialog ved tilbudskonkurranser. Ved innføring av tilbudskonkurranse som ny konkurranseform ved offentlige anskaffelser, er adgangen til dialog i forbindelse med gjennomføring av konkurransen betydelig utvidet. Sentrale problemstillinger er hvilke… Les mer »

Forslag om endringer i reglene om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt inn et lovforslag (Prop. 74 L (2018-2019) til Stortinget med forslag til en rekke endringer i reglene om varsling. Lovforslaget bygger på innstiling fra det såkalte Varslingsutvalget (NOU 2018: 6).

Ny dom om strandeiers råderett utenfor egen eiendom

  Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, gjerne omtalt under… Les mer »

Ny advokatfullmektig i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Erik Gabrielsen som ny advokatfullmektig i Tofte. Erik kommer fra stilling som førstekonsulent i Klagenemndssekretariatet i Bergen, hvor han i all hovedsak har jobbet med reglene om offentlige anskaffelser. Erik er opprinnelig fra Mandal og ble uteksaminert fra Universitet i Bergen sommeren 2017. Erik har tidligere vært trainee… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet. Årets første utgave finner dere her. God lesing! Du finner tidligere utgaver av Eurojuris informerer her. Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på… Les mer »

Dom om styreansvar – julebelysning til besvær

DOM OM STYREANSVAR – JULEBELYSNING TIL BESVÆR Høyesterett avsa 15. februar i år en dom hvor styreleder i et avviklingsstyre ble frifunnet for erstatningskrav fra en kreditor. Bakgrunnen for saken var at en advokat som utgjorde avviklingsstyret i selskapet Visit Moss AS hadde utelatt å inkludere et anmeldt krav i kreditorlisten sendt selskapets eiere. Det… Les mer »

Tofte på ALD i Oslo og Bergen

Advokatfirma Tofte deltar på standen til Eurojuris Norge under Arbeidslivsdagene i Bergen onsdag den 6. februar og i Oslo den 15. februar. På stand i Bergen vil du møte advokat Andreas Dale og advokatfullmektig Helle C. Lineikro. I Oslo vil dere møte sistnevnte og advokat Sven Farbrot. Vi håper at mange studenter vil komme innom… Les mer »

Endringer i aksjelovene

Det er besluttet noen forenklinger i aksjelovene. Kort fortalt innebærer dette følgende: – Ved avvikling av aksjeselskap vil det fra 1. januar 2019 ikke lenger være nødvendig  å revidere avviklingsregnskapet for selskaper som har fravalgt revisor. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret. – I… Les mer »

Eurojuris informerer nr. 4/2018- «Eiendomsjuss»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss. Årets fjerde utgave finner dere her. God lesing! Du finner tidligere utgaver av Eurojuris informerer her. Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer… Les mer »

Møterett for Høyesterett!

Ytterligere en Tofte-advokat med Møterett for Høyesterett! I november 2018 har advokat Svein A. Hagen oppnådd anerkjennelsen å få tittelen Møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett. Tittelen tildeles etter at advokaten har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker… Les mer »