Nyheter 

Arvepakter

Utgangspunktet i norsk rett er at testator fritt kan endre eller tilbakekalle sitt testament. Et unntak fra dette er såkalte arvepakter.

Utgangspunktet i norsk rett er at testator fritt kan endre eller tilbakekalle sitt testament. Et unntak fra dette er såkalte arvepakter. En arvepakt er en testamentarisk disposisjon som arvelater har forpliktet seg til ikke å endre eller tilbakekalle i henhold til arveloven § 56 første ledd.

Normalt vil det fremgå klart av et testament at det er «ugjenkallelig». I desember 2018 prosederte imidlertid vår advokat Svein A. Hagen en sak for Høyesterett, der konklusjonen ble at arvepakt/ugjenkallelighet i visse tilfeller også kan innfortolkes i testament (HR-2018-2424-A).

Dersom du vil lese mer om arvepakter generelt og konsekvensene av Høyesteretts dom om innfortolking, kan du lese artikkelen til advokatfullmektig Helle C. Lineikro i siste utgave av Eurojuris informerer:

Eurojuris Informerer nr. 2 / 2019 «Arvepakter»

Publisert: onsdag, 26 juni 2019.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS