Tvisteløsning og prosedyre

Alle advokatene i Advokatfirma Tofte bistår jevnlig i tvisteløsning og prosedyre. Dette gjelder både saker for de alminnelige domstoler, jordskifterettene, fylkesnemnd og voldgiftsretter. En rekke av advokatene har også møterett for Høyesterett og erfaring som dommere.

SISTE INNLEGG


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS