Skatt og merverdiavgift

Skatte- og merverdiavgiftsrett påvirker virksomheter i stor grad, og utgjør et svært viktig element i både valg av virksomhetens organisering og drift. Skatteretten kan også ha stor betydning for privatpersoners organisering av f.eks. eierskap. Våre advokater har lang erfaring med å yte bistand innenfor skatte- og merverdiavgiftsrett, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår jevnlig både eiendomsselskaper, offentlige aktører og tradisjonelle salgsvirksomheter med vurderinger og løsninger knyttet til disse fagområdene.

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:
• Valg av selskapsform og konsernstruktur
• Fusjoner og fisjoner
• Vurderinger ved oppkjøp og salg av selskaper
• Utarbeidelse av skattemeldinger for private, næringsdrivende og øvrige virksomheter
• Selskapsgjennomganger (due diligence)
• Registreringssøknader, bokettersyn og annen kontakt med skattekontoret
• Vurdering av leiekontrakter
• Utarbeidelse av justeringsdokumentasjon, justeringsavtaler mv.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS