Selskapsrett / M&A

Selskapsrett utgjør et av grunnfundamentene innenfor forretningsjussen. Våre advokater har lang erfaring med å yte selskapsrettslig bistand, og vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes i norsk rett. Vi bistår også jevnlig både industrielle og finansielle aktører i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner.

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

 • Valg av selskapsform og konsernstruktur
 • Stiftelse, omdannelse og oppløsning/avvikling
 • Utarbeidelse av nødvendig selskapsdokumentasjon, rutiner, instrukser, mv.
 • Egenkapitaltransaksjoner, herunder emisjoner og kapitalnedsettelser
 • Fusjoner og fisjoner
 • Oppkjøp og salg av selskaper, herunder virksomhetsoverdragelser
 • Selskapsgjennomganger (due diligence)
 • Vurdering av ansvar for styre, aksjonærer, mv.
 • Utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.
 • Vurdering av aksjonærenes rettsstilling, minoritetsrettigheter, myndighetsmisbruk, mv.
 • Etablering og avvikling av stiftelser
 • Bistand i prosess/rettssaker knyttet til selskapsrettslige tvister.

SISTE INNLEGG

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli!

Publisert: torsdag, 5 mai 2022.

Skattemessig omdanning

Publisert: tirsdag, 19 april 2022.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS