Offentlige anskaffelser

Vi bistår og yter rådgivning til statlige og kommunale virksomheter ved gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser.

Dette innbefatter blant annet rådgivning ved valg av kontrakter, utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud.

Videre bistår og yter vi rådgiving til leverandører som inngir anbud til offentlige virksomheter.

Dette innbefatter rådgivning ved utarbeidelse av anbud og vurdering av om det er begått feil i anskaffelsesprosessen.

Vi bistår både offentlige virksomheter og leverandører ved klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og som prosessfullmektig ved rettsaker og saker om midlertidig forføyning.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS