Offentlig rett

Våre advokater har bred erfaring innen offentlig rett.

Advokatfirma Tofte har lang tradisjon med å bistå  kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgiving og tvisteløsning. I tillegg bistår vi også private parter i møte med offentlige myndigheter, blant annet ved søknadsprosesser, saksbehandling og klage til offentlige organer. Flere av våre advokater har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning.

Vi har god kompetanse innenfor alle sentrale områder både hva gjelder alminnelig- og spesiell forvaltningsrett.

Her kan nevnes:

  • Kommunalrett
  • Innsyn og klage
  • Habilitetsspørsmål
  • Sosial-, helse- og omsorgsrett (velferdsrett)
  • Utdanningsrett
  • Barnevernsrett
  • Natur og miljø

Advokatfirma Tofte har også betydelig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser og ekspropriasjon, som hører inn under egne faggrupper.

SISTE INNLEGG


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS