Offentlig rett og forvaltningsrett

Offentlig myndighetsutøvelse spenner over en rekke av livets områder. Dette gjelder både i forholdet til privat personer som i forhold til bedrifter og organisasjoner.

Firmaets advokater jobber i stor utstrekning med rådgivning og bistand i forbindelse med kontakten med offentlig myndighet. Her kan nevnes:

  • Bistand i forbindelse med vedtak i barnevernsaker. Flere av advokatene har lang erfarning med barnevernsaker, herunder prosesser for Fylkesnemnda for Sosiale saker og domstolene. Vi bistår i denne sammenheng en rekke private personer men har også kommuner som kunder.
  • Bistand i forbindelse med saker etter lov om sosiale tjenester og lov om psykisk helsevern
  • Plan – og bygningsrett, herunder bistand i forbindelse med byggesaker, klage over vedtak, reguleringsplaner, naboprotester, eiendomsdeling mv.
  • Bistand i forbindelse med alkoholloven og reglene om skjenkebevilling

SISTE INNLEGG


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS