Kontraktsrett og avtalerett

Kontraktsrett er et sentralt rettsfelt innenfor jussen – og gode kontrakter er ofte nøkkelen til suksess. Firmaets advokater bistår virksomheter innenfor hele rettsområdet slik som planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt gjennomføring av kontrakter.

Kontraktsrett er et svært omfattende rettsfelt og vår kompetanse omfatter blant annet følgende avtaletyper:

  • Leieavtaler
  • Forhandler-, agent-, og kommisjonsavtaler
  • Franchiseavtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Avtaler om kjøp og salg
  • Arbeidsavtaler

SISTE INNLEGG

Hva gjør du hvis skyldneren ikke betaler?

Publisert: torsdag, 1 oktober 2020.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS