Kontraktsrett og avtalerett

Kontraktsrett er et sentralt rettsfelt innenfor jussen – og gode kontrakter er ofte nøkkelen til suksess. Firmaets advokater bistår virksomheter innenfor hele rettsområdet slik som planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt gjennomføring av kontrakter.

Kontraktsrett er et svært omfattende rettsfelt og vår kompetanse omfatter blant annet følgende avtaletyper:

  • Leieavtaler
  • Forhandler-, agent-, og kommisjonsavtaler
  • Franchiseavtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Avtaler om kjøp og salg
  • Arbeidsavtaler

SISTE INNLEGG

Økning i saker om styreansvar – Men ny dom frifinner!

Publisert: fredag, 6 desember 2019.

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Publisert: onsdag, 6 november 2019.


Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS