Immaterialrett / Opphavsrett

I konkurranse med andre bedrifter, er det viktig å beskytte egne produktkjennetegn og unngå at andre profitterer på ens opparbeidede rykte i markedet. Det er mulig å beskytte seg mot urettmessig bruk av firmanavn, etablere varemerker og eventuelt registrere patent.

Det er fornuftig å vurdere hvorvidt de produkter man tilbyr i markedet er beskyttet og hvordan slik beskyttelse eventuelt kan oppnås.

Vi bistår med å foreta rettslige skritt mot bedrifter og andre som urettmessig benytter seg av andres beskyttede rettigheter, herunder ved misledende markedsføring. Vi bistår også med å registrere varemerker og firma.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS