Fast eiendom

Vår faggruppe for fast eiendom tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til fagområdet fast eiendom til alle aktører, herunder byggherrer, eiendomsutviklere, offentlige myndigheter, entreprenører og private personer.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

 • Eiendomstransaksjoner, herunder tilrettelegging og gjennomføring av salg av eiendom/eiendomsselskaper
 • Kjøpsbistand, due diligence og kontraktsforhandlinger
 • Rettighetsforhold og faste eiendommers grenser
 • Leiekontrakter for næring og bolig
 • Tvister ved mangler av kjøp/salg
 • Sameierettslige spørsmål
 • Naborettslige spørsmål
 • Seksjonering
 • Odelsrett og jordskifte
 • Tomtefesteforhold
 • Reguleringsprosesser
 • Plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Utviklings- og utbygningsavtaler


Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS