Erstatnings- og forsikringsrett

Erstatningsrettens hovedoppgave er å avklare hvilken økonomisk kompensasjon som skal gis når noen rammes av ulykke eller sykdom. Erstatningsretten omfatter både erstatning for tingsskader (skade på bolig, bil osv.), og erstatning for personskader (bl.a. ekstrautgifter og inntektstap).

Erstatningsoppgjør forutsetter ikke bare kunnskap om erstatningsrett, men også inngående kjennskap til bl.a. forsikrings- og trygderett. Mange skadelidte er dårlig kjent med sine rettigheter. Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring i bistand overfor skadelidte i forhold til forhandlingene med forsikringsselskap og pasientskadeerstatningen, samt prosedyre for domstolen. Dette gjelder bl.a. i saker vedrørende

  • Trafikkskader
  • Yrkesskader og yrkessykdommer
  • Pasientskader
  • Voldsoffererstatning/bistandsadvokatoppdrag

Vi har også en rekke oppdrag for næringsliv, kommuner og enkeltpersoner som med rette eller urette får erstatningskrav rettet mot seg. Disse oppdragene spenner over et meget stort spekter; fra erstatningskrav vedrørende mangelfull kontraktsoppfyllelse, via erstatningskrav hvor temaet er kvaliteten på offentlige tjenester (f. eks. krav om erstatning på grunn av påstått mangelfull skolegang eller svikt i barnevernet), til krav om erstatning i naboforhold. Vi har en omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring også i slike saker.

SISTE INNLEGG

Se opptak av webinaret fra 26. mars 2020

Publisert: fredag, 27 mars 2020.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS