Entrepriserett

Vi har bred erfaring innen entrepriserett og bistår profesjonelle byggherrer, prosjekterende, entreprenører og leverandører i alle faser av et byggeprosjekt.

Vi har også omfattende erfaring innen forbrukerentreprise og bistår både forbruker og entreprenør i forbindelse med oppføring av bolig, rehabilitering mv.

Vår bistand omfatter blant annet valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontakt, prosjektgjennomføring, sluttoppgjørsbehandling, forliksforhandlinger og tvisteløsning.

Vi fokuserer på at kunden skal bruke vår kompetanse tidlig i prosjektet, slik at unødige tvister og uenighet forebygges. Vår prosedyreerfaring gir oss samtidig høy kompetanse til å vurdere risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolen, til å forhandle frem gode løsninger, og til å gjennomføre rettssaker når dette er nødvendig.

Vi driver også foredrag og kursvirksomhet. Vi skreddersyr gjerne interne kurs for din bedrift, bla. i NS 8407,NS 8405, rådgiverkontraktene (NS 8401, NS 8402, NS 8403), og aktuelle temaer innenfor kontrakts- og anbudsrett.

Vi har også betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder, herunder plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjon, grunneieravtaler, samt skatt og avgift. Dette gjør oss i stand til å identifisere våre klienters behov, og gi helhetlige råd innenfor alle deler av et utbyggingsprosjekt.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS