Energi og Miljørett

Toftes faggruppe for energi- og miljørett tilbyr tjenester fra erfarne advokater til energi- og nettselskaper, grunneiere og andre innenfor områdene vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

  • Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
  • Avtaleforhandlinger
  • Rettighets- og grunnerverv, skjønn og tvisteløsning
  • Utbygging og opprusting av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg
  • Regulatoriske spørsmål knyttet til produksjon, omsetning og overføring av kraft, herunder konsesjonsspørsmål

SISTE INNLEGG

Forslag til endringer i vannressursloven

Publisert: fredag, 2 desember 2016.


Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS