Arv og Generasjonsskifte

Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring med bistand i forbindelse med arv og skifte. Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner.

Firmaets advokater bistår privatpersoner og familiebedrifter i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av generasjonsskifte. I denne sammenheng bistår vi med utarbeidelse av avtaler, samt rådgivning omkring reglene om arveavgift og dokumentavgift.

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament til bobestyreroppdrag ved dødsboskifte.

Vårt firma har også omfattende erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere for tingrettene.

SISTE INNLEGG

Hva med den digitale arven vår?

Publisert: tirsdag, 24 august 2021.

Når ektefelle eller samboer dør – hva da?

Publisert: torsdag, 22 juli 2021.

Hva er egentlig fremtidsfullmakt?

Publisert: tirsdag, 30 juni 2020.


Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS