Arv og Generasjonsskifte

Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring med bistand i forbindelse med arv og skifte. Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner.

Firmaets advokater bistår privatpersoner og familiebedrifter i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av generasjonsskifte. I denne sammenheng bistår vi med utarbeidelse av avtaler, samt rådgivning omkring reglene om arveavgift og dokumentavgift.

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament til bobestyreroppdrag ved dødsboskifte.

Vårt firma har også omfattende erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere for tingrettene.

SISTE INNLEGG

Arvepakter

Publisert: onsdag, 26 juni 2019.


Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS