Arbeidsrett

Advokatfirma Toftes faggruppe for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, herunder rådgivning i forbindelse med oppsigelse og avskjed.

Vi har erfaring med å bistå bedrifter i forbindelse med omstruktureringer, herunder bemanningsreduksjoner og outsourcing.

Vi har også bistått i forbindelse med planlegging og utarbeidelse av opsjonsavtaler og incitamentsavtaler, herunder ansattes kjøp av aksjer i selskapet.


Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS