Nyheter 

Advokatfirma Tofte og Coronasituasjonen

Vi er fullt operativ og  klare til å hjelpe!

Spredningen av coronaviruset gjør at vi alle befinner oss i en helt ekstraordinær situasjon. Både ledere og ansatte i det offentlige og i næringslivet opplever usikkerhet og må ta stilling til vanskelige valg og spørsmål. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere har en krevende situasjon.

Advokatfirma Tofte er som alle andre preget av denne svært spesielle og krevende situasjonen, men vi er også opptatt av at vi skal være til stede for våre kunder og samarbeidspartnere i tider som nå.

Vi har organisert oss slik vi til enhver tid har en operativ virksomhet som fortsatt kan gi løpende og kontinuerlig bistand til eksiterende og nye klienter. Vår virksomhet følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Helsemyndighetene. Det innebærer bl.a. at vi i utstrakt grad benytter oss av hjemmekontor, og i all hovedsak gjennomfører klientkontakten pr. e-post, telefon, telefonkonferanser og videomøter.

Vi er der for å bidra til sammen å løse de utfordringer vi står overfor!

Publisert: torsdag, 19 mars 2020.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS