Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater.

Sven Farbrot i Advokatfirmaet Tofte DA har sittet i styret i Jurismus International siden 2014. På avholdt årsmøte i Düsseldorf 8. – 11. juni ble Farbrot valgt til President i organisasjonen.

Vi gratulerer!

   • Eurojuris
  • Advokatforeningen
  • NHO